Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen

Verleden, heden en toekomst zijn in Gods hand

Hij, die was en die is en die komt...

Verleden

Uit Hem zijn alle dingen


De geschiedenis heeft talloze bewijzen voortgebracht van God. Het spoor van God in de historie kan dagelijks door ons worden nagespeurd, ook al is de diepte onpeilbaar.

heden

Door Hem zijn alle dingen


De maatschappelijke ontwikkelingen van onze dagen vormen een duidelijke schakel in de weg die God met zijn schepping gaat van verleden naar toekomst.

Toekomst

Tot Hem zijn alle dingen


God wil niet dat we slaven zijn. Een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Door ons een blik in zijn toekomstplannen te geven, behandelt God ons als zijn vrienden.

opname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen


Voordat de profetieën in vervulling kunnen gaan, moet eerst een weergaloze gebeurtenis plaatsvinden. Jezus heeft zijn gemeente beloofd haar op te halen voordat de meest bizarre jaren in de geschiedenis aanbreken.

jezus

Hij die was en die is en die komt


Jezus is de Persoon die schuilgaat achter de geschiedenis. Hij is de Schepper en onderhouder van alle dingen. Tweeduizend jaar geleden kwam Hij om alle dingen te herstellen. Hij komt terug om dat karwei af te maken.

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost


Je bent vanuit jezelf gebonden door de zonde. De verlossing uit die vernietigende heerschappij ligt voor het oprapen. Het enige dat je hoeft te doen is te geloven in Degene Die je de verlossing aanreikt, dat is Jezus.

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond


Een reeks nieuwe liederen op bestaande nummers en muziekstukken, over de grootheid van Jezus en de verlossing die Hij bracht, brengt en zal brengen.

paasroman

De Heer is werkelijk opgstaan


Roman over de opstanding van Jezus Christus, het belangrijkste en best gedocumenteerde historische feit uit de geschiedenis. De hoofdstukjes groeien geleidelijk tot een roman.

OPENBARING

Van Jezus Christus


Het laatste Bijbelboek is voor velen gesloten maar het is de openbaring van Jezus Christus. Het is een boek om juist razend nieuwsgierig naar te zijn en alles van te willen ontrafelen.De belofte van de speurtocht naar waarheid

Leven, vrede en blijdschap in de kennis van God

Leven

"Zoek Mij en leef."

Wat houdt je tegen om het avontuur aan te gaan en de zoektocht te starten naar de Bron van alle bestaan? In Hem is leven. Wie Hem heeft, heeft het leven.

Vrede

"Mijn vrede geef Ik u."

Dat is niet een kortstondig gemak dat afhangt van omstandigheden maar een diepe innerlijke rust en vrede die door niets en niemand kan worden weggenomen.

Blijdschap

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijft."

De blijdschap van Christus is onverwoestbaar en blijft in ieder die Hem gehoorzaamt. Dat en dat alleen geeft jou een volkomen blijdschap.