Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

misleiding

- 16 juli 2021 -

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.... En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden... want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

Mattheüs 24: 4, 5, 11, 24


Politieke misleiding is misschien wel de meest gevaarlijke soort die er is. Politiek gaat immers over macht en over de inrichting van de samenleving op grond van die macht. Wie de macht heeft, bepaalt de inrichting van de maatschappij. Veel mensen geloven nog steeds in democratie, dat het volk de macht heeft en naar eigen believen de wereld inricht. Het is hopeloos naïef om dat te denken. Nee, wie betaalt, bepaalt. Geld is macht. Het volk, dat geen geld heeft maar voor alles afhankelijk is van grote multinationale ondernemingen, heeft geen macht en bepaalt niks. Maar het idee van democratie bij het volk, het idee dat de burger nog steeds alles bepaalt, is dermate nuttig dat dit beeld door de wetenschap, het onderwijs en de media, die in handen zijn van het grote geld, naarstig in leven wordt gehouden. Om dat voor elkaar te krijgen, wordt het grote publiek flink gehersenspoeld. Het publiek wordt zoet gehouden met verkiezingen en met brood en spelen. En de burger wordt om de tuin geleid en bang gemaakt met de meest ongelofelijke onzin, zoals dat zijn gedrag het klimaat op aarde zou zou beïnvloeden (global warming) en onlangs dat in China een nieuw en zeer gevaarlijk virus zou zijn ontstaan, zodat men meegaat in de agenda die van bovenaf, door het grote geld wordt bepaald.

Tot op het jaar 1990 was er onder het volk nog een krachtig geloof in democratische beginselen. De mensen met macht staan echter voor een dilemma. Om het nuttige vertrouwen in democratie onder grote lagen van de bevolking levend te houden, moeten ze zich inhouden in de uitvoering van hun macht. Een grotere uitoefening van macht, waar die indruist tegen de belangen van het volk, tast het vertrouwen van het volk in democratie aan. De machthebbers hebben echter een methode om burgers het idee te geven dat ze vrijwillig, via de stembus, hun belangen moeten opgeven vanwege een of ander dreigend gevaar. Deze methode bestaat in de kern uit een verhaal, dat eindeloos wordt herhaald via alle mogelijke media. Het verhaal liep van ‘global cooling’ via ‘zure regen’ en ‘een verdwijnende ozonlaag’ naar 'global warming'. Dat laatste verhaal is een aantal decennia lang behoorlijk uitgebuit om burgers mee te krijgen in de ‘groene transitie’, die inmiddels duizenden miljarden kost. Maar niet iedereen trapt in de verhalen die via de mainstream media worden verkocht.

Reeds in de jaren ’60 en ’70 werd door zeer veel Amerikanen ernstig getwijfeld over de waarheid van de officiële berichtgeving over de moord op president JF Kennedy, 22 november 1963, namelijk dat sprake was van een ‘lone wolf’ een eenzame moordenaar in de persoon van Lee Harvey Oswald, die geheel op eigen houtje had gehandeld, zonder enige hulp van wie dan ook. Vele journalisten maar ook gewone burgers begonnen op eigen houtje een onderzoek naar de ware toedracht van de moord en zo ontstonden zeer vele theorieën, dat er meerdere personen of organisaties bij de moord betrokken waren. Samenwerking in het omver halen van een president of een regering is een complot en zo ontstond het woord ‘complottheorieën’. Begin jaren ’90 begon president HW Bush in het kader van de aanvallen op Irak openlijk te spreken over een ‘Nieuwe Wereldorde’. Dat opende nog veel meer Amerikanen de ogen. Bovendien trad gedurende de jaren ’90 op de Amerikaanse Short Wave dag in dag uit een zekere Bill Cooper op, die met zijn 'Hour of the Time' trachtte het Amerikaanse volk wakker te schudden. (Alle afleveringen zijn nog steeds te beluisteren en geven breed inzicht in spelers en netwerken achter de schermen). Sinds 11 september 2001 begonnen, vanwege de overduidelijke leugen van een terroristische aanslag vanuit Tora Bora op het hart van de VS, steeds meer mensen aan de officiële verhalen in de media te twijfelen. Deze mensen werden in de media steevast versleten voor ‘complotdenkers’ en ze werden over één kam geschoren met rechts extremisten, die een gevaar waren voor de maatschappij. In wezen zijn ze dat ook maar dan voor de maatschappij zoals een klein groepje puissant rijken de maatschappij ingericht willen zien. En die maatschappij-inrichting is bepaald niet in het belang van de gewone burger. Integendeel. Complotdenkers wantrouwen de macht. Zij hebben stapels argumenten die erop wijzen dat deze macht gecorrumpeerd is. Zo vreemd is dat niet want er het is een volkswijsheid die zegt dat macht corrumpeert. En absolute macht corrumpeert absoluut. De mensen met wantrouwen ten opzichte van overheden zijn een gevaar voor de macht achter de troon. Naarmate het complotdenken meer om zich heen greep, begon het een steeds groter probleem te worden en de vraag rees hoe dat moest worden gekenterd. Je kunt dat 'complotdenken' op alle mogelijke manieren zwart maken en 'complotdenkers' in de media afschilderen als mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Maar is er nog een methode die de macht kan hanteren om weerstanden in de samenleving te kenteren? Ja, die is er. De naam is: 'controlled oppostion'. Zet een beweging op touw die de weerstanden de wind uit de zeilen neemt. Neem zelf die weerstanden over en laat het gecontroleerd 'uitbranden'. Controlled opposition is een trojaans paard dat tegenstanders vrijwillig in hun gelederen opnemen en dat die tegenstanders vervolgens van binnenuit uitschakelt.

Veel complotdenkers, die de wereldpolitiek en de wereldleiders wantrouwen, maken voor één man een uitzondering: Donald J. Trump. In oktober 2017 ontstond er een beweging, genaamd Qanon, die beweert dat Trump een geheim plan heeft om de criminele elite, die de wereld runt, de deep state, op te rollen en achter de tralies te zetten. ‘Drain the swamp’, was een uitdrukking die veel werd gebruikt. Trump werd voorgesteld als de grote verlosser, die de VS en met de VS de wereldbevolking de vrijheden en de grondrechten zou teruggeven, die sinds de aanslagen van 11/09/2001 zo zwaar waren ingeperkt. Op de achtergrond zou zelfs John F. Kennedy Junior een rol spelen, die net als zijn vader vermoord is. Dat laatste gebeurde op16 juli 1999 in een zogenaamd vliegtuigongeluk. Q is de vorm vanuit de lucht van de plek waar zijn vader, John F Kennedy senior begraven ligt. Volgens het Q-geloof is JFK junior bij de crash van zijn vliegtuig in zee echter niet om het leven gekomen maar heeft hij zijn ongeluk in scene gezet om ondergronds te gaan werken aan een plan om de elite, die de wereld in zijn greep houdt en zijn vader vermoord heeft, aan te pakken. Al vanaf begin 2018 worden militaire tribunalen aangekondigd voor hooggeplaatste personen van voornamelijk democratische signatuur die zich schuldig hebben gemaakt aan verraad tegen het Amerikaanse volk. In de winter 2018/2019 waren de verwachtingen hoog gespannen. Zelfs Barak Obama en Hillary Clinton zouden worden opgepakt. Guantanabo bay was al uitgebreid en klaargemaakt voor de tribunalen. ‘Trust the plan’, werd de Q-believers voortdurend voorgehouden. Met het overmeesteren van de zogenaamde ‘black hats’ door de ‘white hats’, zou tevens een einde worden gemaakt aan de almaar voortdurende hetze tegen Trump, waarbij hij werd beschuldigd de verkiezingen in samenwerking met Putin op een oneerlijke wijze naar zich toe te hebben getrokken.

Intussen zijn we vier jaar verder. Van de beloften van Q is niets uitgekomen. Er waren geen militaire tribunalen. De hetze tegen Trump heeft zijn hele presidentschap aangehouden, al wisselde de inhoud voortdurend, van collusion via obstruction of justice naar fiscale aantijgingen. Vier jaar lang is deze president door de media aangevallen en onderuit gehaald waar en zo vaak ze maar konden. Nog nooit heeft een zittend president zoveel vijandschap van de eigen Amerikaanse media ervaren. Elk incident werd zo gedraaid en zo in het licht gezet dat de president er zo zwart mogelijk door leek. Hoewel de media in vrijwel alle aantijgingen ongelijk heeft gekregen, is nooit enige rectificatie geplaatst. In plaats daarvan sprongen zij van de ene op de andere onterechte beschuldiging. De enorme aandacht voor mogelijke onzuiverheden in de verkiezingsuitslag van 2016 staat in schril contrast met de totale desinteresse voor de levensgrote bewijzen van de allergrootste verkiezingsfraude uit de Amerikaanse geschiedenis van 2020. De bewijzen daarvoor worden genegeerd en glashard ontkend. Het lijkt erop dat de deep state vaster in het zadel zit dan ooit en zowel overheden als mainstream media in alle opzichten volledig naar hun pijpen laat dansen.

De verkiezingsuitslag van 2020 is alleen daarom al vreemd omdat Trump twee jaar lang volle stadions trok met toespraken voor zijn achterban, die levensgroot bleek. De stadions zaten steevast propvol. Duizenden mensen hadden een dag en een hele nacht wachten over voor het bemachtigen van een plek en duizenden volgden de toespraken via grote schermen die direct buiten de stadions stonden opgesteld. Dat de onderwerpen van de toespraken monotoon waren en getuigden van weinig fantasie, maakte de enorme achterban niets uit. Ze kwamen voor de persoon van DJ Trump, hun verlosser, die de Amerikaanse droom nieuw leven inblies. En telkens opnieuw scandeerden ze de standaard slagzinnen: ‘Build That Wall’, ‘Lock Her Up’ en ‘Four More Years’. Van die laatste twee doelen is weinig terecht gekomen. Hillary Clinton loopt, voorzover we daar zeker van kunnen zijn en het geen dubbelgangster of robot betreft, nog vrij rond en een tweede termijn is er voor Trump niet gekomen. En allemaal droegen ze hun MAGA petjes en MAGA vlaggen, MAGA, van Make America Great Again. Later besloot de achterban dat Trump inmiddels al zoveel had gedaan dat de VS alweer aardig groot begon te worden en de nieuwe slogan werd: KAG, Keep America Great. Nooit eerder heeft een president zich zo uitgesloofd voor vier nieuwe jaren. En alleen de vernietigende invloed van Black Lives Matter en het virus en de daardoor mogelijk gemaakte verkiezingsfraude en de valse beschuldigingen in de media ten aanzien van een ‘bestorming van het Capitool’, konden hem afhouden van ‘four more years’. Het lijkt op een vier jaar lange voortdurende inspanning van de ‘powers that be’, om Trump het witte huis uit te krijgen. Dat is uiteindelijk nog gelukt ook, tot zeer grote teleurstelling van zijn enorme achterban, de conservatieve Amerikanen met een enorm wantrouwen jegens het establishment. Die zien niets liever dan een terugkeer van Trump in het witte huis, zodat eindelijk een vuist kan worden gemaakt tegen al het onrecht in de VS en in de wereld.

Ook bij Christelijk Amerika oogstte Trump veel sympathie. Hij vocht voor christelijke idealen, zoals bescherming van ongeboren leven, christelijke scholen, onafhankelijkheid van de kerk ten opzichte van de overheid en hij versterkte de positie van Israël door verplaatsing van de Amerikaanse Ambassade naar Jeruzalem en de erkenning van Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad van Israël. Ook ijverde hij voor de zogenaamde Abraham akkoorden, waarbij verdragen werden gesloten tussen Israël en enkele Arabische landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten.

De politieke koers die Trump volgde was in alles tegengesteld aan die van zijn voorgangers. We sommen die meest kenmerkende onderdelen van zijn regeringsperiode hieronder in het kort even op.

(1) Waar Bush en Obama de oorlogen in het Midden Oosten zijn gestart en hebben laten escaleren, heeft Trump voortdurend gestreefd naar de-escalatie. Onder zijn bewind zijn vele Amerikaanse soldaten huiswaarts gekeerd. Ook streefde hij naar ontspanning van de relaties met Moskou en Pyongyang.

(2) Trump stapte uit allerlei internationale verdragen zoals de Iran-deal, de TPP, het verdrag van Parijs en ten slotte zelfs de WHO.

(3) Hij heeft het beleid van een brain-drain en kapitaalexport richting China, een tendens die al is ingezet in de jaren zeventig en die honderdduizenden Amerikanen hun baan heeft gekost, omgebogen en China op afstand gezet met zijn ‘Amerika First’-politiek.

(4) De politiek rond de vluchtelingencrisis pakte hij in tegenstelling tot diverse voorgangers rigoureus aan door de versterkingen en enorme uitbreidingen van de zuidelijke muur, wat de instroom van illegale vreemdelingen en mensen- en drugssmokkel drastisch reduceerde en de veiligheid van de VS versterkte.

(5) Trump moest niets hebben van de CO-2 gekte, ingegeven door het geloof in ‘Global Warming’, dat later ‘Climate Change’ is gaan heten. Hij voerde de productie van olie en gas op als nooit tevoren, zodat de VS veranderde van een energie-importeur naar een energie-exporteur.

(6) Een belangrijke hinderpaal voor de elite om totale wereldmacht naar zich toe te trekken, het ‘second amendment, the right to keep and bear arms’, het recht op wapenbezit, waar vooral de zuidelijke staten van de VS erg aan gehecht zijn, werd door Trump consequent hooggehouden en verdedigd.

(7) Verder heeft Trump een record aantal rechters vervangen, waaronder supreme court judges, die neigen tot conservatisme en zich dus niet voor een deep-state karretje laten spannen.

(8) Trump heeft van meet af aan het bestaan van een elite, van de deep state, met belangen die tegengesteld waren aan die van de bevolking, aan de kaak gesteld. Iets dat sinds JF Kennedy geen enkele president meer heeft durven doen. Kennedy werd immers op 22 november 1963 in koelen bloede vermoord – en iedereen op topposities weet dat dat niet is gebeurd door een ‘lone wolf’.

(9) Tot slot heeft Trump de kwalijke rol van de mainstream media in het licht gesteld. Van hem is de term ‘fake news’, die later door de media is overgenomen om alles wat zij niet brengen als zodanig te betitelen. Maar toen deze term voor het eerst werd gebruikt, was het Trump die het volledige arsenaal van Amerikaanse journalistiek beschuldigend en minachtend aanwees met de opmerking: ‘your are fake news’. Dat is ongetwijfeld een reden geweest waarom journalisten hem als bloedhonden achterna hebben gezeten.

Op basis van de geweldige staat van dienst, te weten de besluitvorming ten dienste van het volk en de vuist die gemaakt werd tegen de elite, is de vraag of Trump daadwerkelijk een man van het volk was of net als vele voorgangers toch niet meer dan een marionet, die alleen maar deed wat hem werd opgedragen. Dat is voor velen niet of nauwelijks te geloven. Niet alleen door zijn staat van dienst in oppositie tegen het streven van de elite naar een wereldregering maar ook door de enorme haat die dagelijks door vrijwel alle Amerikaanse media over hem werd uitgestort. Hier is echter de waarschuwing van het Jezus 'laat niemand u misleiden' bijzonder op zijn plaats. Niets is wat het lijkt. DJ. Trump zou wel eens de meest extreme vorm van 'controlled opposition' kunnen zijn, die de wereld ooit heeft meegemaakt. Wie bekend is met de vrijmetselaarij, weet dat de vloeren van hun loges altijd voorzien zijn van een patroon van zwarte en witte tegels, als een schaakbord. Zij leggen aan de basis van hun wereldwijde invloed een patroon van overduidelijk slechte (zwarte) en goede (witte) elementen en spelen die tegen elkaar uit. 'Verdeel en heers', is het motto. In de vier jaar 'Trump' waren de witte elementen aan de beurt.

Hoewel niet ontkend kan worden dat Trump veel betekend heeft voor het Amerikaanse volk en dat door hem de agenda van de elite aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, zijn er gedegen redenen te geloven dat ook hij een man is die thuishoort bij de elite en door hen is gebruikt. Ook Trump was niet meer dan een stroman – een gecontroleerde 'white hat' en één die zeer goed werd gecamoufleerd. En juist doordat hij ogenschijnlijk aan de goede kant staat, is hij des te gevaarlijker. Doordat het conservatieve en christelijke en gewapende deel van het Amerikaanse volk vierkant achter hem staat, is juist hij de man die hen kan misleiden. Conservatief en complotdenkend Amerika zou voor deze man door het vuur gaan. Dat zullen ze voor Joe Joe Biden en Kamala Harris nooit en te nimmer doen. En Obama viel al op dag twee van zijn ambtstermijn door de mand. Direct verscheen er een video ‘The Obama Deception’, die het Amerikaanse volk duidelijk liet zien wat voor vlees ze in de kuip hadden met de president en zijn slogan ‘Yes we Can’. Maar een dergelijke film van Trump is nooit verschenen. Nergens op het internet is een film te vinden met als titel 'Tjhe Trump Deception'. Want iedereen moet straks geloven dat hij de grote man is die de mensheid gaat verlossen van de boosaardige elite.

Maar op basis waarvan kan gesteld worden dat ook Trump niet te vertrouwen is en ingezet kan worden als ultieme misleiding? Hieronder volgt een aantal argumenten.

(1) De elite van de wereld heeft de afgelopen twee eeuwen zoveel macht naar zich toegetrokken, dat zij bepalen wie namens hen mag regeren. Geen enkele grote gebeurtenis is toevallig. Het is allemaal vooropgezet ten bate van de uitvoer van een grote agenda. Deze enorme concentratie van macht is de eeuwen door ontstaan en is door God toegelaten. God heeft in zijn woord immers aangegeven dat er een tijd zou komen waarin niet gekocht of verkocht zou kunnen worden zonder deel te nemen aan een centraal geleid systeem. Daarvoor is de machtsconcentratie nodig, die wij nu wereldwijd meemaken. Dat betekent niet dat deze elite almachtig is. Soms gebeurt er iets waardoor ze eraan herinnerd worden dat er Iemand is die grenzen stelt aan hun macht. De manier waarop JFK zijn presidentschap in het begin van de jaren ‘60 invulde is daar een voorbeeld van. Dat ging een totaal andere kant op dan de bedoeling was. Hij was bezig de instituties waarop veel van hun macht was gebaseerd, zoals de CIA te ontmantelen. JFK heeft de elite daadwerkelijk volledig gedwarsboomd en er was voor hen slechts één oplossing: moord.

(2) Alle acties van de elite worden door middel van ‘predictive programming’ vooraf in een soort ‘geheime boodschappen’ aan de bevolking kenbaar gemaakt. Het is of deze ultrarijke biljonairs de wereld willen laten zien hoe machtig ze zijn en dat ze net als God Zelf, met profetieën hun plannen aangeven. Dat gold voor 9-11, voor de aanslag op de school van Sandy Hook en dat geldt zeker ook voor de verkiezing van Donald Trump. Bekend zijn de films van de Simpsons, waarin Trump als president wordt voorgesteld. Minder bekend is een boek dat al dateert uit het eind van de negentiende eeuw, dat gaat over een zekere Trump, die opgroeit in Rusland en uiteindelijk als outsider tot president wordt gekozen in Amerika, onder tandenknarsend toezien van het journaille. Typerend is ook dat één van zijn ministers in het 19e-eeuwse boek de naam ‘Pence’ draagt. (De vicepresident onder Trump was Mike Pence.) Verder bouwt deze Trump in het boek een enorme muur. Baron… ? Het boek lijkt op een script, dat gevolgd is met de verkiezing van Trump. Om die reden is wel eens geopperd dat Trump een tijdreiziger is. Zijn oom had immers een … in … en had als naaste medewerker van Albert Einstein toegang tot informatie die het tijdreizen mogelijk zou maken. Dat laatste is onzin want tijdreizen is pure fictie maar het geeft wel aan hoezeer vroege voorspellingen van Trumps verkiezing werkelijkheid zijn geworden. Een film die bij het grote publiek ook tamelijk onbekend bleef, is ‘Back To The Future’, een film uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Daarin zien we een tafereel waarin de xxe verjaardag van Trump wordt gevierd met twee kaarsjes op een taart. Op het moment dat die worden uitgeblazen begint het hele gebouw te schudden. Aan de muren hangen schilderijen met wolkenkrabbers die heen en weer schudden. De twee brandende kaarsjes, die Trump op het putn staat uit te blazen, en de schuddende wolkenkrabbers doen denken aan 9-11. Dan verschijnt er ‘uit de toekomst’ ineens een tijdreiziger, die waarschuwt dat de kaarsjes niet moeten worden uitgeblazen. Dat zou namelijk leiden tot een reeks van gebeurtenissen, die zouden uitlopen op de verkiezing van Trump als president van Amerika in 2016. Jawel, het verkiezingsjaar van Trump is in de jaren '80 al verfilmd. Als er zoveel predictive programming is over een gebeurtenis, dan kun je ervan uitgaan dat deze gepland was.

(3) Als Trump werkelijk een groot gevaar was geweest voor de elite, dan was hij, net als JFK, uit de weg geruimd. Het verhaal gaat dat hij zo’n geweldig goede beveiliging had, ook vanuit de white-hats in het Pentagon. Echter hij ging gedurende twee jaar bijna wekelijks op campagne en sprak dan in stations voor tienduizenden mensen. Gezien de technologie waarover men tegenwoordig beschikt had het al lang game-over kunnen zijn, ondanks alle beveiliging. Aanslagen?

(4) Trump beschuldigt de media weliswaar ‘fake-news’ te verkondigen maar dat is een verhaal voor de bühne. Hij heeft niets gedaan om het fake-news van de voorgaande decennia als leugens aan de kaak te stellen. Hoewel hij er alle recht toe had om de geheime informatie van de CIA rond de moord op JFK vrij te geven, heeft hij toegestaan dat veel documenten of delen van documenten nog steeds niet zijn openbaar gemaakt. De aanslagen van 9-11 heeft hij net als Obama nooit in het licht gesteld als een ‘inside job’. Dat alleen al maakt hem een insider.

(5) Veel beslissingen van Trump waren in het belang van de bevolking maar de belangrijkste van allemaal was dat absoluut niet. Dat was de besluitvorming rond de Covid-19 agenda, die hem vanwege de zogenaamde noodzaak tot poststemmen, de tweede termijn heeft gekost. In plaats van zich daartegen te verzetten, was hij binnen een dag om, terwijl tal van mensen op veel lagere niveaus door hadden, dat sprake was van een wereldwijde angstcampagne om het publiek rijp te maken voor de acceptatie van vaccins. Hij heeft zich neergelegd bij alle door Faucci en consorten (de CDC, het Amerikaanse RIVM) afgekondigde maatregelen, terwijl hij op zijn positie heeft moeten weten wat voor vieze spelletjes door de zogenaamde gezondheidsdeskundigen werd gespeeld. Weliswaar is hij uit de WHO gestapt maar dat was symboolpolitiek aan de ander kant heeft hij als president met ‘operation Wharpspeed’ vaart gezet achter de ontwikkeling van het biowapen, dat in 2021 wereldwijd bij mensen wordt ingespoten en waar naar schatting al zo’n 50.000 Amerikanen aan zijn overleden en waar op termijn nog veel meer mensen aan zullen sterven.

(6) Van veel besluitvorming door Trump kan men zich afvragen of het geen symboolpolitiek betrof, aangezien alles met het aantreden van Biden direct weer is teruggedraaid. De VS is weer overal lid van en streeft met de ‘Green New Deal’ naar een zeer lage CO-2 uitstoot. Illegale vluchtelingen zijn weer van harte welkom in de VS en alle poorten in de muur staan wagewijd voor hen en voor alle kind-, vrouwen- en drugshandel.

(7) Trump heeft de overduidelijk frauduleuze verkiezingsuitslag niet aangevochten. Hij had als president twee maanden de tijd om de zaak tot op de bodem te laten uitzoeken maar hij heeft alleen zijn advocaat, Julio Guliani, wat in de media tegen de uitslag laten sputteren.

(8) De man die vier jaar lang de advocaat van Trump heeft gespeeld, Guliani, is evenmin een van de betrouwbaarste figuren want hij was burgemeester ten tijde van 9-11 en hij heeft meegeholpen om een goed onderzoek naar de feitelijke oorzaken en aanslagplegers te frustreren en een cover-up van de ergste soort te bewerkstelligen.

(9) Met de enorme populariteit onder het conservatieve volksdeel, is Trump iemand waar de elite nog dankbaar gebruik kan maken. Daarom heeft hijzelf meermalen aangekondigd dat hij zou terugkomen. Feitelijk is hij nooit helemaal weg geweest want op diverse plaatsen geeft hij voortdurend acte de presence en rijdt hij nog rond alsof hij de president is in plaats van Joe Biden.

(10) Een seniele oude man als Joe Biden, die geen enkele zin zonder teleprompter of oortje kan uitspreken en voortdurend de draad van zijn betoog kwijt is en van alles vergeet, kan als president niet serieus worden genomen en evenmin juriste Kamala Harris als vice president. Dit zijn zulke overduidelijke puppets van de elite dat hun houdbaarheidstermijn spoedig verstreken zal zijn.

(11) De moord op Epstein is ook een onderwerp waar Trump heel snel vanaf wilde. Zijn minister van justitie, Bill Barr, legde zich zeer snel neer bij de conclusie van zelfmoord, iets wat voor Trump heel goed uit kwam. Dat de media hier ook snel in meegingen geeft zeer te denken. Waarom werd Trump op dit onderwerp niet aangevallen?

(12) De belangen van Donald Trump zijn nauw verweven met het Zionisme. Zijn kamer is vergeven van de Zionistische portretten en oorkondes.

(13) Donald Trump is openlijk verbonden aan het geheime genootschap van de vrijmetselarij en heeft een Jezuïeten-school bezocht. Deze geheime genootschappen hebben een enorme invloed in de samenleving en vormen feitelijk de voortdurende macht achter de troon. Niet voor niets maakt Trump voortdurend het Illuminati-teken met zijn handen.

(14) De diepe vriendschap tussen het Trump-kamp en Netanyahu, waarbij ook de schoonzoon van Trump, de Zionist Jared Kushner, een belangrijke rol speelt, hoeft niet persé alleen goed nieuws te betekenen. Zionistische biljonairs hebben een enorme invloed op de politiek van de VS, wat bleek toen Bill Clinton geen gemene zaak wilde maken met Netanyahu in zijn strijd tegen de Palestijnen. Toen ineens begon de Lewinski-affaire in de media de aandacht van het grote publiek te vragen en werd aangestuurd op impeachment. Terwijl de jaren daarvoor elk schandaal van Bill Clinton door de media werd toegedekt. Bedacht moet worden dat de zeven jaar lange grote verdrukking van start gaat met een verbond tussen Israël een Westerse wereldleider. Na drie en een half jaar draait dit verbond uit op een wereldwijde entree van het teken van het beest.

(15) Nog steeds wordt de verkiezingsuitslag aangevochten. Er hoeft maar één staat te zijn …

De conclusie die uit dit alles kan worden getrokken is dat een eventuele terugkeer van Trump op het politieke toneel absoluut geen doorbraak is van een verlosser maar zeer waarschijnlijk de entree van een pseudo-verlosser, die de rol zou kunnen gaan spelen van de ruiter op het witte paard van Openbaring 6. ‘Zie toe dat niemand u misleidt’, is het kernwoord van Jezus met betrekking tot de laatste dagen. Er bestaat intussen een grote groep Amerikanen die alle geloof in de politiek en de media heeft opgegeven. Hoe krijg je die nog mee in een één-wereldregering? Het antwoord is: door een Donald J. Trump, die vier jaar lang door de verafschuwde media en politiek werd zwartgemaakt en dus wel betrouwbaar moet zijn. Het bevolkingsdeel dat zich vier jaar lang tegen Trump heeft afgezet, heeft namelijk een heilig geloof in de media – anders zouden ze wel anders denken – en is binnen een maand om, zodra de media Trump op een voetstuk gaan plaatsen. Omdat het wantrouwige bevolkingsdeel inmiddels aan Trump verknocht is geraakt, zal dat de conclusie trekken dat Trump eindelijk begonnen is aan het opruimen van de deep-state, de wereldelite die in twee eeuwen tijd de feitelijke macht volledig in handen heeft gekregen. In feite is hij, net als alle voorgaande presidenten, niets anders dan een verlengstuk van deze wereldelite. Met Trump in het zadel, hebben ze heel de VS in de pocket.


Zij die de wereld om hen heen in het licht van Gods profetisch woord zien, hoeven echter niet ongerust of verrast te worden. Alles is in Gods hand en Hij heeft vooraf alles uitgebreid aangekondigd: 'Zie toe dat niemand u misleid'.

heden

Door Hem zijn alle dingen