Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Informatie

De oorsprong van informatie


“In het begin van het WOORD. En het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. En door het Woord zijn alle dingen geworden. En zonder het Woord is geen ding geworden dat geworden is.”


Zo begint het evangelie volgens Johannes. Het woord bevat informatie. Informatie ligt aan de basis van alles wat bestaat. In ons informatietijdperk is dat duidelijker dan ooit tevoren. Waar zijn we tegenwoordig zonder computerprogramma’s, die ons helpen onze dagelijkse werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren? Deze programma’s zijn opgebouwd uit complexe informatie, zijn geschreven in een bepaalde computertaal en hebben allemaal een programmeur, die deze taal gebruikt heeft voor het schrijven van instructies.

Biologen weten dat dit in de biologie niet anders is. Alle levensvormen, vanaf de meest elementaire bacterie tot aan de mens zijn opgebouwd uit een of meer cellen, die functioneren op basis van informatie, die geschreven is in een taal. Deze informatie ligt opgeslagen in ons DNA. De taal waarin deze informatie is geschreven, telt vier ‘symbolen’ (weergegeven door de letters A, C, G en T). Dat lijken weinig symbolen maar het zijn er twee keer zoveel als van de meest fundamentele computercode (nul en één).

Bovendien vult de DNA-code ONGEVEER 1000 FORSE BOEKEN. Elke cel bevat deze kleine bibliotheek aan informatie, die de werking en de eigenschappen van onze lichamen bepaalt. Ons lichaam telt ongeveer 100.000 MILJARD CELLEN met deze informatie. Eén kleine fout in deze informatie kan al grote gevolgen hebben voor ons functioneren als mens en zorgen voor een levenslange handicap, ziekte of stoornis. Deze complexiteit en nauwkeurigheid vereisen toch veel meer de werkzaamheid van een programmeur dan een app op onze computers?

"En door het WOORD zijn alle dingen geworden en zonder het Woord is geen ding geworden dat geworden is."

verleden

'Uit Hem zijn alle dingen'

Heelal

De Essentie