Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

heden

Door Hem zijn alle dingen

 

Het heden kan worden opgevat als het ene moment, het 'nu' waarin de stroom van gebeurtenissen, gedachten, woorden en handelingen zich bevindt. Dit bijna oneindig kleine moment, die fractie van een seconde, die voorbij is voor je het weet, wordt door iedereen als vanzelfsprekend ervaren. Maar is het dat ook? Is het niet wonderlijk dat de stroom van gebeurtenissen van materie, ruimte en beweging met een minuscule precisie voortdurend aan dezelfde spijkerharde wetmatigheden blijft voldoen? Dat elk nieuw moment precies en logisch aansluit op alle voorgaande momenten? De werkelijkheid die ons omringt is dermate stabiel, dat ze eindeloos lijkt te hebben bestaan en eindeloos lijkt te zullen voortduren.


Duizenden jaren lang denkt de mens al na over de essentie van tijd maar nog altijd is daar geen consensus over. De relativiteitstheorie en de kwantummechanica nemen tegenovergestelde standpunten in, die onverenigbaar zijn. De werkelijkheid is wonderlijk en ondoorgrondelijk. Het kan niet anders of er is een almachtige Schepper, die haar voortbrengt in een serie van bijna eindeloze tijdfragmenten.

Ook de recente gebeurtenissen van onze dagen zijn opgenomen in Gods plannen. Het lijkt alsof de mens met al zijn technologie voor zichzelf een nieuwe wereld heeft geschapen waarin voor God geen plaats is. Maar de mens is zelf een gevangene van zijn voortdurend veranderende wereld. Nieuwsberichten volgen elkaar steeds sneller op, zo snel dat het een nog niet voorbij is of het volgende dient zich alweer aan. Ontwikkelingen buitelen over elkaar heen en de media doen slechts fragmentarisch verslag. De geschiedenis is in een stroomversnelling gekomen en dingen die duizenden jaren geleden werden voorspeld beginnen zich steeds meer in de wereld om ons heen af te tekenen. Als je goed oplet, zie je dat een onzichtbare hand toewerkt naar een hoogtepunt van de geschiedenis.

tijd

complot

ontkenning

pil of tomaat

angst

covid-19

Verdraaid

ja of nee?

corona debacle

Naderende komst

misleiding

angstzaaierij