Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

angstzaaierij

'Wees niet bevreesd, geloof alleen.'

De Bijbel heeft 157 keer de uitdrukking 'wees niet bevreesd'. Daaruit blijkt (1) Dat er voor de mens redenen kunnen zijn om wel te vrezen en (2) dat God niet wil dat we vrezen. Dit in tegenstelling tot de duivel. Die wil niets liever dan dat we vrezen. Hoe banger wij zijn, hoe blijer hij is. Daarom is er momenteel veel angstzaaierij in de wereld. We geven hier enkele voorbeelden

(1) Onlangs verscheen een bericht (nota bene op Eindtijdnieuws - foei), onder de titel 'Luceferianen vertellen u van tevoren wat ze gaan doen'. Volgens het artikel zou vanuit hoge kringen in de Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten worden gemeld, dat binnenkort ergens rond januari 2022 een vijf maanden lange blackout zou optreden. Daarna zou een derde wereldoorlog losbreken. Vervolgens zou een 7 kilometer grote meteoriet in twee brokstukken in de twee oceanen terecht komen, waarbij alle kuststroken van de continenten en alle eilanden volledig zouden worden vernietigd. De temperatuur op aarde zou lange tijd zakken naar min vijftig graden Celsius. Daarbij zouden in totaal 5 miljard mensen omkomen. Dit wordt verkocht als ‘inside informatie van hooggeplaatsten in defensie en inlichtingendiensten’ over ‘plannen van de elite’.

Allereerst zit het verhaal erg onlogisch in elkaar. Er wordt gesproken over Tsunami's van 500 meter, van 10 kilometer - een absurd verschil - en iets verderop stort ook nog 'La Palma' in zee, met als gevolg een Tsunami van 600 meter. Dat La Palma zou dan echter al lang en breed van de kaart zijn verdwenen. Het is het één of het ander. Het starten van een blackout en een derde Wereldoorlog voorafgaand aan het neerkomen van een enorme meteoriet klinkt ook niet echt geloofwaardig. Door de meteoriet alleen al zou vrijwel de hele wereldbevolking omkomen. Waarom zou de elite nog moeite doen met een blackout en een wereldoorlog? Laten ze zich alvast maar terugtrekken in hun schuilkelders en daar zoveel mogelijk voorraden aanleggen. Dit komt over als pure angstzaaierij. Maar ernstiger is dat het niet klopt met het eindtijdscenario dat de Bijbel schetst in het boek Openbaring. Een site als 'Eindtijdnieuws' zou haar bronnen beter aan de tand moeten voelen en niet alles maar klakkeloos moeten plaatsen, zeker niet als het afkomstig is van notoire leugenaars als 'luciferianen'.

Nu is er inderdaad een elite met allerlei plannen maar die plannen vinden geen van alle doorgang zonder God. De mens wikt. God beschikt. Zelfs al zou dit het plan zijn, dan nog kan het geen doorgang vinden, zolang God het niet toelaat. Dit onderstreept het belang van Openbaring. Daarin heeft God exact aangegeven wat er wanneer gaat gebeuren en dat is niet dat er komend jaar 5 miljard mensen omkomen door een blackout, wereldoorlog 3 en meteorieteninslagen. De Bijbel spreekt over een kwart van de aarde, waar de apocalyptische ruiters macht krijgen om te doden (er staat niet dat dan reeds een kwart van de mensheid wordt uitgeroeid). En de Bijbel spreekt over een derde van de mensen die bij de zesde bazuin omkomen. Dat is nog steeds verschrikkelijk maar doet zich pas ver in de laatste jaarweek (eindtijdperiode van 7 jaar) voor en betreft ‘slechts’ de helft van het aantal sterfgevallen in boven bedoeld bericht.

(2) Een tweede voorbeeld van angstzaaierij betreft de gevolgen van het ‘vaccin’. Gesteld wordt dat iedereen die met dit ‘vaccin’ is ingespoten na vijf jaar dood zal zijn. Voor veel mensen gaat de levensverwachting naar een tiende. Volgens officiële statistieken is bijna 60% van de wereldbevolking minstens één keer ingespoten. Ook dat zou weer miljarden doden betekenen, alleen al door het ‘vaccin’.

Nu kan men daartegenin brengen dat die statistieken niet kloppen (waarschijnlijk veel te hoog) en dat de echt grote schade pas ontstaat na het nemen van ‘boosters’ – en velen zijn nog slechts één keer ingeënt. Verder zijn het vooral bepaalde batches die permanente schade of overlijden veroorzaken. Werknemers van Pfizer krijgen speciale batches. Dat zou betekenen dat een groot deel van de inentingen veel minder schadelijk zal blijken. Het dodelijke effect van de ‘vaccins’ wordt met voorspellingen van massale sterfte hoe dan ook overdreven.

Het is inderdaad geen ‘vaccin’ maar een experiment, waaraan overheden de eigen bevolking onderwerpen en wat behoorlijke nevenschadeveroorzaakt. Er wordt echter beweerd dat we te maken hebben met een biowapen, waarbij overheden de eigen bevolking bewust op termijn uitmoorden. Het zou daarbij gaan om een zeer langzaam werkend gif, zodat de gevolgen pas blijken, als iedereen zich heeft laten dwingen het te nemen. Echter, de Bijbel geeft aan: ‘Geen musje valt ter aarde zonder uw vader’. De schepping en met name de mensheid is bijzonder robuust. Al meer dan honderd jaar bestaan er allerlei plannen voor eugenese onder de wereldbevolking maar God verhindert veel van die plannen, ook al is de schade die wordt aangebracht aan de menselijke gezondheid ontstellend.

In Openbaring zich we het effect van het ‘vaccin’ in de epidemieën die ontstaan in de eerste jaren van de laatste jaarweek, waar de elite van de wereld als het bleekgroene paard de macht krijgt over een kwart van de aarde om te doden met ‘het zwaard, de honger, ‘de dood’ (epidemieën – ‘vaccin’) en de wilde dieren van de aarde’. Echter, het belangrijkste doel van het ‘vaccin’ is niet ‘eugenese’. Het belangrijkste doel is om daarmee iets in te spuiten dat mensen volledig traceerbaar en controleerbaar maakt en koppelt aan een centraal computernetwerk. De geïmplanteerde nano-chip kan overeenkomen met ‘het teken van het beest’, is waar het heengaat. De sprinkhanen van de vijfde bazuin, met hun schorpioensteek, lijken dit scenario exact te beschrijven. Vanaf 2020 is een wereldwijde gezondheidscrisis gesimuleerd om de bevolking bereid te maken vrijwillig deel te nemen aan een wereldwijd experiment dat nu in volle gang is. Daarbij krijgen bevolkingsgroepen allemaal wat anders ingespoten (demissionair premier Rutte sprak over doelgroepen - men kon daarom niet kiezen voor een bepaald merk) en wordt door de elite bekeken wat wel en wat niet werkt. Waarom zou de ene ‘batch’ anders dodelijker zijn dan de andere? Waarom zijn er 'doelgroepen'? Zodra het wereldwijde experiment voldoende informatie heeft opgeleverd, komen ze met de oplossing die voor iedereen ‘geschikt’ is voor de toediening van ‘het teken van het beest’ bij de ‘sprinkhanenplaag’ die wordt beschreven bij de vijfde bazuin.

(3) Een derde vorm van angstzaaierij is het bang maken van het grote publiek voor de macht van de overheid. Dat gebeurt via inmiddels bijna wekelijkse pers (pest-) conferenties. De meest zinloze maatregelen worden bedacht en het grote publiek wordt geacht zich eraan te houden. Het ontstellende is: men doet het nog ook. Een lakmoestrest voor goedgelovigheid is het mondkapje. Het OMT hoeft het woord maar even te noemen en als papegaaien wordt het herhaald door de verantwoordelijke ministers en heel het volk loopt weer in binnenruimtes met zo’n ding voor hun mond en vaak ook neus, waardoor hen de frisse adem wordt benomen. Er zijn tal van studies die zowel de ineffectiviteit als de schadelijkheid ervan aantonen, studies die bij zoekacties op Youtube niet meer boven komen omdat de alle social media intussen zijn veranderd in verlengstukken van dezelfde elite, die ook de overheid aanstuurt. Je komt alleen nog de drek tegen die wordt uitgekraamd door dertien in een dozijn factcheck-sites. Het meest ernstig is echter de angst die wordt gezaaid door controlled oppositie. Die trekken fel van leer tegen regering en parlement en worden vervolgens de mond gesnoerd door de kamervoorzitter. Het is een toneelstuk dat laat zien hoe we hier als volk ‘mee om dienen te gaan’. Er mag in verband met de huidige tweedeling in de samenleving absoluut geen vergelijking worden gemaakt met de tweede wereldoorlog. Dat vindt de Joodse gemeenschap niet fijn.

Verder zijn er kanalen die de straat op gaan om met filmbeelden vast te leggen hoe verschrikkelijk de politie en boa’s wel niet tegen hen tekeer gaan. En, eerlijk is eerlijk, er zijn gevallen waarin politie en boa’s inderdaad hun boekje zwaar te buiten gaan en in flagrante strijd met alle grondregels van een ‘vrije democratische rechtsstaat’ handelen. En we weten niet welke ‘vrijheidsstrijders’ echt zijn en welke niet. Echter, al zouden ze allemaal echt zijn, waarom moet daar op camera voortdurend verslag van worden gemaakt? Het maakt mensen bang voor gezagsdragers. Er ontstaat angst voor en weerzin tegen het ‘bevoegd gezag’. Dat speelt bepaalde agenda’s in de kaart en het is daarom bijzonder dom of bijzonder slim (voor degenen die deze agenda’s wereldwijd uitrollen) om dit op te nemen en aan het hele volk te laten zien. In sommige gevallen krijg je sterk de indruk dat het toneelstukken zijn die worden opgevoerd. Een voorbeeld is dit filmpje op ‘De Kapitein’, waarbij iemand die zonder QR-code een markt in Vlaardingen wil betreden en door boa’s hardhandig tegen de grond wordt gewerkt. Drie belangrijke vragen kunnen over dit filmfragment worden gesteld (1) Hoe wist de ‘beveiliger’ die hem als eerste aanspreekt (0:30) dat deze man geen QR code had en niet op 'de normale manier' was binnengekomen? (2) Waarom wordt deze man door de ene beveiliger binnengelaten en wordt hij door de andere geweigerd. Dat is bijzonder inconsequent. Dat deze man geen held is, blijkt uit een ander filmpje waar hij gehoorzaam luistert naar het bevoegd gezag. (3) Waarom geeft hij zo duidelijk aan het begin van het filmpje aan (0:10) dat hij door een andere ‘beveiliger’ op het terrein is toegelaten. (4) Waarom zien wij een smile van ‘herkenning’ en ‘klik’ op het gezicht van de eerste ‘beveiliger’ die de man aanspreekt (0:48)? (5) Waarom komt de camera na aanhouding zo prachtig mooi op straat te liggen (1:40), waarbij het arrestatieteam keurig in beeld is en waarom blijft de man rustig wachten totdat weer actie wordt ondernomen? Nogmaals we weten het nooit zeker maar het bang maken van het volk met dit soort beelden past maar in één enkele agenda, en dat is de agenda van degenen die bezig zijn internationale terreur te stichten. Het tonen van dit soort beelden is absoluut niet in het belang van het volk. Het gros denkt: ik zet voortaan toch maar altijd mijn mondkapje op en laat me maar gewoon inspuiten want hier heb ik geen zin in. Door dit soort filmpjes op youtube ontstaat er in het land een geest van angst en vrees.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

- 21 december 2021 -

heden

Door Hem zijn alle dingen