palmzondag

- 11 mei 2021 -


Op de wijs van: March 1, opus 39, pomp and circumstance, Edward Elgar

Gebaseerd op: Mattheüs 21:1-11, Markus 11:1-11, Johannes 12:12-19


Verderop

In dat dorp

Vind je een

Ezelin

Het veulen

Staat erbij

Maak ze los

Breng ze hier – Zegt iemand: Wat doet gij

0:10

Dan zegt gij

’t is nodig

De Heer stuurt

Ze meteen

Weer terug

0:19

Dit gebeurt

Niet zomaar

Dit vervult

De profeet

Die ooit sprak:

0:26

Zie O, dochter van Sion

Uw koning komt tot u

Rechtvaardig en als Heiland

Zachtmoedig en nederig

En gezeten op een veulen

Het jong van een ezelin

0:44

Hoor je dat?

Menigten

Op de been

Om ons heen

Vijf dagen

Tot Pascha

De massa’s

Stromen toe

Menigten

In elk dorp

Elke plaats

Overvol

1:08

Het eerste feest van ’t Joodse jaar

Uit alle delen van het rijk

stromen massa’s mensen toe

De hele wereld lijkt op de been

Iedereen verlangt naar Pascha

Het feest van ’t geslachte lam

1:25

Kijk, daar!

De Rabbi

Uit het dorp

Nazareth

1:32

Hij is vast Messiah ben David

Hij komt in de naam des Heren

Hij komt ons het heil van God brengen

Redding

En voorspoed

1:48

Hosanna! Hosanna!

Daar gaat Hij

Enorme rij

Kom naar Hem

Kom volg Hem

Buig voor Hem

Alleen voor Hem

Hij gaat ons voor naar Jeruzalem

2:06

(1)

Juich Jeruzalems dochter

Voor Hem die daar aankomt

De dag die de Heer maakte

Tegenstanders verstomt

2:27

Zie zachtmoedig en ned’rig

Komt uw Koning tot u

Zittend op ’t ezelsveulen

Scheur uw hart voor Hem nu

2:48

Heil en recht vullen door Hem

Eeuwig Jeruzalem

3:00

(2)

Hosanna in de hoge

Voor de Zoon van David

Voor Wie engelen bogen

Eeuwig in de troon zit

3:22

Eeuwig zal Hij regeren

Tot de einden der aard

Alle volkeren leren

Af te leggen het zwaard

3:45

Strijdboog weggenomen

Vrede gekomen

3:56

Palmtakken

Uit de stad

Heen en weer

Door de lucht

Kleden af

Op de weg

Hak takken

Van bomen

4:13

Spreid ze voor Hem op de weg

Luisterrijke intocht

Hosanna Zoon van David

Massa’s drommen samen

Duizenden begroeten Hem

Hosanna in de hoge

4:31

Opgelet!

Daar rijdt Hij

Naar de stad

Naar Sion

4:38

Ruim baan voor Messiah ben David

Hij komt in de naam des Heren

Hij komt ons het heil van God brengen

Redding

En voorspoed

4:54

Hosanna! Hosanna!

Daar gaat Hij

Enorme rij

Kom naar Hem

Kom volg Hem

Buig voor Hem

Alleen voor Hem

Hij gaat ons voor naar Jeruzalem

5:09

(3)

Zonder het te beseffen

Ontving Israël

‘t Lam dat ’t oordeel zou treffen

In haar citadel

5:33

Eenzaam leed en stierf Hij

En met doornen gekroond

Met miljoenen staan wij

Straks rondom de troon

5:57

De wond in zijn zijde

Liefde eeuwig getoond

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond