Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

de laatste adam

- 23 april 2021 -

- gewijzigd en uitgebreid en op Youtube 25 juni 2021 -


Op de wijs van: symphonie nr. 1, LUDWIG VAN BEETHOVEN, DEEL 3

Gebaseerd op: Mattheus 4, Lukas 4


De Laatste Adam in de woestijn

Verslaat satan op eigen terrein

Waar Adam viel in vruchtbare hof

Bleef Jezus staan in droogte en stofNa veertig dagen zonder te eten

Klinkt daar een stem, bijzonder verbeten

Hebt U soms Gods genen?

Maak van deze stenen

Dan broden dan weten we zeker dat U het Zelf bentDoor honger geslagen

Deed Hem niet versagen

Want er staat geschreven

Men zal niet alleen

Van brood Leven

Maar van elk Woord

Van GodDan nu snel naar de tempel van God

Jeruzalem Uw eeuwige lot

Bent U echt Gods Zoon

Geef dan wat vertoon

’t Is voor de troon

Dat wil het volk

Daal neer met wolk

Zo Uniek

Groot publiek

Dynamiek

Politiek


Massa’s in de voorhof

Geven U direct de eer en lof

Maken u het hof

Buigen in het stof

‘t Hele leven is tofSpring dan direct vanaf het tempeldak

En U maakt daarmee echt waar geen smak

Spring over de rand

En iedere engelenhand

Staat garant

Is gebrand

Dat U straks zacht landtImmuun voor verleiding

Nam Jezus de leiding

Gij zult niet verzoeken

De Here Uw GodMijn podium

Geen opium?

’t Summum?Komt U eens mee naar die hoge berg

Wat U moet doen is echt veel te erg

De Schepper der aard

Is toch te veel waard

Voor al die smaad


Al dat verdriet

Dat wilt u niet

Sanhedrin

Bespotting

Geseling

KruisigingKijk toch mijn rijk op aard

Volgestouwd met spullen van waard

Alles op de kaart

’t Is voor U vergaard

Waarbij U wordt gespaard


Knielt U dan nu voor deze ene keer

Hier waar niemand kijkt voor mij terneer

Eerbewijs

Dat ik eis

Daarna mag u regeren

Het is zo comfortabel en gesmeerd

Voor mijn inzet wordt ik graag geëerd

Werp u neer

En de eer

Van ’t rijk zal ‘k met U delen

Zie hoe gemakkelijk

Is het in mijn rijk

Even

Buigen

Knielen

Het stelt toch eigenlijk niets voor…Ga toch weg, satan

Verdwijn

Onrein

Venijn

Schone schijnU weet wat er gebeurt

U bent aan de beurt

Gesmeurd

Verbeurd

Betreurd

Absurd maar goed de deur blijft altijd…Satan Zwijg

Alleen

God krijgt

Gebe’en

Tot in eeuwigheidBij de Jordaan klonk reeds Vaders stem

Mijn Welbehagen gaan uit naar Hem

De Zoon geeft antwoord vanuit de Schrift

Onmogelijk dat satan Hem ziftAlleen de Heer en Zijn eer te zoeken

U zult de Here toch niet verzoeken

Slechts brood geeft geen leven

Want dat staat geschreven


Vlucht dan van Mij, satan want u vindt geen enkele toegang tot Mij en mijn hart


Weg met het gezemel

Geopende hemel

Eeuwige aanbidding

Stijgt op tot uw troonWaar is hij nu?

De verleider?

Gevlucht.Eng’len kwamen en zij dienden Hem

Hij is gegroeid vanaf Bethlehem

De Zoon als een Mens

Zijn macht kent geen grens

Hij overwon

De Marathon

Die niemand kon

Hij, de bron

Eeuw’ge zon

Geen pion

Geen pardon

Voor ‘t plan van de satan


Jezus, Hij doorziet, pareert zijn plan

Is geopenbaard

De duivelse aard

Veegt hij weg van de kaart

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Voor Pilatus

Op het meer

Palmzondag