op het meer

- 10 mei 2021 -


Op de wijs van: Derde SYMPHONY ,DEEL 4, Johannes Brahms

Gebaseerd op: Mattheüs 8:23-27, Markus 4:35-41, Lukas 8:22-25


0:07

Discipelen varen op het meer van Galilea

Op ’t achterschip ligt de Zoon van Maria

De Schepper – van zee en land – in zeer diepe slaap

0:21

Een lange dag van zijn prediking tot mensenmassa’s

Vermoeide Hem die als God sluimert noch slaapt

Zij namen Hem, zoals Hij was, met zich mee op hun vaart

0:41

Avond

Daalt neer

Duisternis kruipt over ‘t meer

Wolken

Nad’ren

Het weer betrekt

Verderop klinkt het rommelen van de donder – onweer

1:05

Een Storm!

De wind rukt aan het scheepje

De bliksem gaat als een razende tekeer

Het onweer dondert dreigend over ’t duist’re meer

O Heer!

1:16

Natuurgeweld stort neer

De donder gaat tekeer

Bemanning in paniek

De angst maakt ziek

Vertrouwde meer

Gaat woest tekeer

Het schip deint wild

Wordt opgetild

1:32

Valt zeer steil

Reef het zeil!

O Heer geef toch heil!

1:41

Bemanning herpakt

Herwint snel vertrouwen en tact

Keert het zeil naar de wind

De tocht gaat gezwind

De Meester merkt niets en slaapt door

Mooi dat zijn rust dus niet is verstoord

Nu snel naar de overkant

Waar het oeverzand

Alle angst verbant

Golven gaan nog steeds hevig tekeer

‘t Spat over de rand

’t Is vreselijk want

We verliezen de controle weer

2:09

Heer!

Een golf zo hoog als onze mast!

Houd vast!

Daar gaan we

In de leegte

Naar de diepte

Dat was het

We zijn er nu geweest

Hou vol – Hou vol – Hou vol

Hou vol – Volharden om het noodweer te doorstaan

Hou vast

Pak vast

Maak vast

Daar – weer – een – golf

Kijk uit

Brakke rotschuit

O, kom help toch!

Red ons leven deze helse overtocht

2:40

Het wordt nu fataal

De storm verwoest ons totaal

Heer ontwaak!

2:47

Ik hoor het kraken

Breken

Trekken

Rukken

Kolken

Zwalken

Braken

Zakken

Zinken

’t Is nu gedaan

Dat we nog staan

De Storm lijkt te gaan

Een wonder nog te bestaan

3:04

Hoe kan Hij slapen in deze wilde waterbende?

Waarom hielp Hij ons niet in de ellende?

’t Was bijna ons einde

De hoek om

Waarom?

Verbaasd!

Hij rust en storm raast

3:25

De averij aan het schip is danig meegevallen

Nu met zijn allen snel roeien naar de wal

Met spoed een twee drie start

De lucht kleurt nog steeds zwart

De storm komt terug

Roeien dan nu vliegensvlug

Last van mijn rug

Kijk toch die lucht!

Het noodweer is nog lang niet over – donder in de verte

Wolken zijn zwaar

3:44

Zo raar

Roei maar

Regen klettert op het scheepsdek

Weerlicht flikkert aldoor heel gek

Dan weer donder

Angst bijzonder

Nog geen wonder

Van onder!

4:13

Golven

Beuken

Schip gaat tekeer

Water kletst neer

Zee kookt

Stormwind spookt

Kolken

Krenken

Tillen het schip

Dan weer een dip

Bruisen

Schuim

Spoelt in de boot

Golf zo groot

Grote nood

Als dood

Schip loopt al vol

Storm eist z’n tol

Slagzij

4:45

Wekken we Hem niet dan zullen wij deze nacht vergaan

Ontwaak

Red ons

En maak dat

Die nare

Die barre

Die wilde

Die dolle

Die boze

Die drieste

Die woeste

Die zwarte

Die bulder – donder – breker – drammer – bruller - zonder eind

Laaiend

Bruisend

Kolkend

Gillend

Brullend

Woedend

Hij dreigt

Hij beukt

Hij dreunt

Hij stampt

Hij giert

Hij slaat

Hij striemt

Hij breekt

Hij kraakt

Hij vloert

Hij gooit

Hij smijt

Hij wordt ons eind

O, Heer red ons

Wij vergaan

Gaan eraan!

5:28

Ik ben toch niet doof?

Wat is dat voor luidkeels gekerm

Jullie zijn heel beschermd

Waar is uw geloof?

Je bent veilig in Vaders hand,

Hij die Heer is van zee en van land

Hij houdt voor eeuwig stand

5:44

Alleenwijze

Alwetende

Al uw haren zijn door Hem geteld

Allerhoogste

Almachtige

Zie zijn macht over natuurgeweld

5:56

Zwijg!

Houd nu direct op met dat razen

Gij dwazen

Met dreigen

Laat het zwijgen

Stilte stijgen

Dit is veel en veel te ver gegaan

Ik wil

Word stil

En tril

Want Ik

beveel je nu als Heer van zee en wind

mijn kind

Gezwind

Bind in

Kalmeer

Lig neer

Bedaar

Bekeer

Rustig

En gunstig

6:23

Laat je alle razernij nu op mijn gezag

Leg je neer

Geen verweer

Stop onweer

Hoor naar mij

Stop ontij

Staak stampij

6:34

En wordt nu

Nietig

Ned’rig

Willig

Vredig

Rustig

Aardig

Luchtig

Prachtig

Volledige rust

Van hier tot de kust

Onweer gesust

Waar was toch jullie geloof?

6:58

Discipelen varen op het meer van Galilea

Op ’t achterschip staat de Zoon van Maria

De Schepper – van de zee en het land – Bedwinger van het meer

7:18

Een lange dag van zijn prediking tot mensenmassa’s

Vermoeide Hem die als God sluimert noch slaapt

Zij namen Hem, zoals Hij was, met zich mee op hun vaart

7:40

Duisternis wijkt

Avondlicht prijkt

Stilte daalt neer

Spiegelglad meer

7:44

Wie is toch Deze dat winden en golven…

Gehoorzamen

Gods Zoon amen

Glijdende boot

Hemel kleurt rood

7:54

Serene rust

Van kust tot kust

Hun angst

Zijn winst

Zij riepen tot Hem in hun benauwdheid

8:26

Hij waakt

Hij maakt

de storm tot stilte dat de golven zwijgen

8:47

Hij heerst

Die eerst

En die laatst is en die eeuwig zal leven

Amen

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Palmzondag