Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

wereldschokkend

Wat kan God nog doen aan een wereld die Hem de rug heeft toegekeerd? Hoe bereikt Hij, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, de mens die niets met Hem te maken wil hebben? Al tweeduizend jaar zijn de handen van God uitgestrekt naar een weerspannige mensheid. Massaal worden Gods oproepen tot inkeer en verzoening in de wind geslagen. Rest Hem iets anders dan de wereld te laten voelen Wie Hij is – door wereldschokkende gebeurtenissen? Wordt het tijd voor Gods megafoon?


De toekomstige loop van de geschiedenis wordt voorspeld door Jezus Christus in zijn PROFETISCHE REDE vanaf de Olijfberg. Hij is omringd door een grote groep volgelingen. Samen kijken ze uit op het enorme Joodse tempelcomplex, dat aan de overkant van de Kedron-vallei langzaam vervaagt in het nachtelijk duister. In zijn rede wijst Hij vooruit naar de grote gebeurtenissen van de eindtijd. Deze term ‘eindtijd’, betekent niet, zoals sommigen denken, het einde van de wereld maar het einde van het tegenwoordige tijdperk van de afwezigheid van Jezus Christus. Het is de korte periode van ongeveer 7 jaar die vlak aan zijn terugkeer voorafgaat. Het is de 'Endgame' waarin Hij zijn claim legt op de schepping, die Hij 2000 jaar geleden als Lam van God kocht met zijn bloed. Die periode wordt gekenmerkt door gebeurtenissen die de wereld in rep en roer brengen, grote natuurrampen en zware aanvallen op de mensheid: Massale misleiding, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, overstromingen, ziekten, meteorietenregens, branden, watervervuiling, extreme zonnevlammen en de werking van engelmachten, mede door middel van moderne technologie.

toekomst

Tot Hem zijn alle dingen

Aardbevingen

Gods Agenda