Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

held

Indien u onderdrukking van de arme en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten letten op hén.


Anno 2021 zijn veel mensen teleurgesteld. Teleurgesteld in de politici, de hoogvliegers van de maatschappij. Niet alleen kwamen politici jarenlang keer op keer hun beloften niet na. Vanaf 2020 zijn politici begonnen het volk zwaar te onderdrukken met coronamaatregelen, die veel meer kapot maken dan dat ze oplossen - als er al iets op te lossen valt, want griep is van alle tijden en 2020 is niet sterk afwijkend van veel voorgaande jaren. Het volk wordt psychisch en economisch onderdrukt en wie zich daartegen verzet door middel van demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid, ondervindt ook fysieke onderdrukking. Het bevoegd gezag heeft namelijk het geweldsmonopolie. Waarom gebeurt dit allemaal? En houdt het ooit op?


Het lijkt wel of iedere bestuurder die de kamers van de macht betreedt, verandert in een niets ontziend monster, dat op geen enkele manier rekening houdt met burgerbelangen en slechts het belang zoekt van ‘iets’ wat hoger is dan hem- of haarzelf, hoger dan parlement en kabinet, iets dat de feitelijke macht heeft. Het zijn de organen en instituten die in de media bekend staan als de lobbyisten van grote multinationals in de farmacie, de energie en de financiële sector. Deze multinationals zijn in handen van een zeer kleine groep mensen met absolute macht. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

Democratie bestaat niet. Politici die lijken voort te komen uit het volk, zijn feitelijk geparachuteerd vanaf de top van de macht. Achter de schermen worden de belangrijke posten in regering en parlement alleen gegund aan mensen die loyaal zijn aan het systeem van de feitelijke machthebbers. Ze zijn ‘gekocht en betaald’. Van verkiezingsbeloften is vaak weinig terug te vinden in regeerakkoorden. Uitkomsten van kamerdebatten staan vooraf al vast. Politici die niet in het gareel lopen, worden gestigmatiseerd. Zelfs de oppositie is vergiftigd met politici die een toneelstuk opvoeren zonder dat ze van plan zijn de elite ooit werkelijk een voet dwars te zetten. Als ze dat van plan waren, zouden ze óf nooit kans gemaakt hebben op een plek in de macht óf tijdig uit de weg zijn geruimd, óf uit de weg worden geruimd op het moment dat hun weerstand tegen de macht openbaar werd. Daarom is democratie in wezen niets anders dan poppenkast. Wat kan de mensheid beginnen tegen de enorme overmacht van de 0,01% (of kleiner), die beschikt over het overgrote deel van het kapitaal van de wereld? Wat begint de argeloze burger tegen een elite die achter de schermen een organisatiestructuur heeft opgebouwd met een angstwekkende kadaverdiscipline. Hoe weert de kleine man zich tegen een briljante cabal die alle sociale, psychologische, technologische methoden aanwendt voor het optimaliseren van een geolied controlemechanisme. De mensheid maakt geen schijn van kans. Argumenten als ‘Wij zijn met miljarden, zij maar met een paar duizend’ miskennen het verschil tussen de totale controlestructuur van de macht en de totale afwezigheid van organisatie bij de argeloze burgerbevolking. Elke leider komt voort uit het eeuwenoude controlemechanisme, ook al lijkt diegene nog zo verschillend van de andere leiders.

Wat de mensheid nodig heeft, is een held die opstaat van onderaf. Een beweging vanuit de wortels van de samenleving, uit het midden van kleine onbetekenende burgers. De argeloze massa heeft een man nodig die geen stroman is van de elite, iemand die uit hen voortkomt en die namens hen een vuist kan maken tegen de manipulerende en onderdrukkende machthebbers. Welnu, deze mens is opgestaan. Tweeduizend jaar geleden. Zijn naam: Jezus Christus. Zijn geboorte: in totale armoede. Zijn jeugd: in een onbetekenend gat. Zijn afstand tot het epicentrum van de macht: totale oppositie. Zijn oordeel over de elite: totale veroordeling. Zijn boodschap: totale verlorenheid van de wereld. Zijn oplossing: totale overgave aan Hem. Zijn grootste vijanden: zonde, dood en satan. Zijn einde: het kruis. Zijn overwinning: vernietiging van zonde, dood en satan. Zijn macht: alle macht in hemel en op aarde. Zijn toekomst: Koning der koningen en Here der heren. Zijn identiteit: Zoon van God.

Welke politicus kan jouw belangen voor slechts 1% behartigen? Misschien dat het samenspel der machten leidt tot een maandelijks voordeel op de loonstrook van €100. In de meeste gevallen verdampt die winst al snel door gestegen prijzen van energie en gemeentebelasting of door inflatie. Politici kunnen vrijwel niets voor je betekenen. Jezus alles. Toch brengen veel mensen hun leven door met eindeloos hopen en vechten en lobbyen voor politieke partijen terwijl ze denken dat Jezus irrelevant is. Het is precies omgekeerd. Politiek is schijninvloed binnen een schijnvertoning van schijnvertegenwoordigers. Jezus is eeuwige almacht die zich binnenkort wereldwijd zal manifesteren. Verwacht geen oplossingen van het systeem. Je blijft tot in lengte van dagen bedrogen uitkomen. Verwacht alle oplossingen alleen van Hem, die de opstanding en het leven is, voor Wie eenmaal alle knie zich zal buigen, ook de knie van de 0,01%, die hun toekomstige totale werelddominantie aan Hem zullen moeten overdragen. Door Hem te erkennen en te verwachten, krijg je deel aan zijn overwinning over zonde, dood en satan. En dat niet alleen, je deelt ook in zijn hemelse positie van eeuwige heerlijkheid die Hij op grond van zijn leven en dood als Mens heeft ontvangen van zijn God en Vader. Dat laat je toch niet liggen? Voor wie of wat zou je dat laten liggen? Voor politieke ‘invloed’? Voor de grijpstuivers je wat tijdelijk ‘geluk’ geven? Voor de ‘vrijheid’ je eigen leven te leiden? Waarvoor…?

jij

Keer tot mij terug, want Ik heb je verlost