Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

niks

Heeft de regen een vader?


‘In het begin was HET WOORD; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is.’


Dit zijn de beginwoorden van het evangelie naar Johannes. Het Woord’ (grieks: Logos) wordt voorgesteld als oorsprong van alles wat bestaat. Het Woord, dat is God. Elders in de bijbel lezen we: ‘GOD IS EEN GEEST’. Het zichtbare universum van tijd – ruimte – materie heeft een geestelijke oorsprong, geen materiële. Elders stelt de Bijbel: ‘Door het geloof verstaan wij dat de werelden door GODS WOORD bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.’ En: ‘God heeft in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft… Die alle dingen draagt door het Woord van zijn kracht…’

Alles is geschapen door God en wordt in stand gehouden door God. Alleen door het geloof kunnen wij dit verstaan, met ons hart. Met het verstand kunnen wij dit niet begrijpen. Dat is onmogelijk. Hoe zouden wij, minuscule sterfelijk schepselen die we zijn, kunnen nagaan langs welke wegen de grote God het enorme heelal met al haar variëteit aan planeten, manen, kometen, sterren, sterrenstelsels, haar diversiteit aan materie en staling, haar wetmatigheden van ruimte, afstanden en zwaartekracht heeft voortgebracht en onderhoudt? Hoe zouden we er ooit achter moeten komen hoe hij in de wereld van het allerkleinste, alle atomen, moleculen en cellen laat functioneren?

Toch wil de moderne mens alles doorgronden, niet alleen hoe de dingen werken maar ook hoe de dingen zijn ontstaan. De moderne mens neemt geen genoegen met ‘het Woord’ als verklaring. Het Woord Zelf is namelijk niet te verklaren. Alle ins en outs van de ontstaansgeschiedenis van het heelal moeten door de mens te achterhalen zijn. Dat is: te ontrafelen tot in de kleinste details. De stap van het Woord naar het heelal is veel te groot. Maar als je alles wil verklaren en je wil niet weten van ‘het Woord’, dan moet je beginnen met niks.

En dat is ook precies wat de moderne mens heeft besloten: de ontstaansgeschiedenis van al het waarneembare wordt begonnen met NIKS. En zo schrijft de mens zijn eigen evangelie:

‘In het begin was Niks; en Niks was bij Niks, en Niks was Niks. Dit was in het begin bij Niks. Alle dingen zijn door Niks geworden, en zonder Niks is niet één ding geworden dat geworden is.’

Het is echter zeer de vraag of hiermee dan inderdaad iets verklaard is. De allereerste vraag die men zich bij een dergelijke opvatting moet stellen is: Wat is ‘Niks’? Dat lijkt een simpele vraag maar probeer het je maar eens voor te stellen dat er inderdaad helemaal niks is. Dus ook geen getallen, geen tijd, geen ruimte. Niks. Als je denkt aan een onvoorstelbare leegte, dan heb je nog steeds niet ‘Niks’. Je hebt dan namelijk nog steeds ruimte en tijd. Volgens de oerknalhypothese kwamen ruimte en tijd ook voort uit de oerknal en dijen zij nog steeds uit. Een absoluut ‘Niks’, is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. Wij mensen zijn geplaatst in een tijd-ruimte-continuüm. Wat we ons nog zouden kunnen voorstellen is een leeg heelal, zonder materie, geen manen, geen planeten, geen sterren, geen enkel atoom. Een leeg decor. Maar een situatie zonder ruimte en tijd, zonder decor, is voor ons niet te bevatten. Dat is voor ons net zomin te bevatten als de gedachte aan een eeuwige God.

De grote vraag, die we ons eigenlijk allemaal moeten stellen is de volgende: Wat is aannemelijker, dat alles ooit begon met een machteloos Niks of dat alles ooit begon met een almachtige God? De vraag stellen is hem beantwoorden.

‘In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet één ding geworden dat geworden is.’

verleden

Uit Hem zijn alle dingen.

Kaïns Vrouw

Rode Zee

Messias

De Schrift