Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

plandemie

'Want het zal gedaan zijn met de geweldenaar, en de spotter zal vergaan en allen die op boosheid zinnen, zullen uigeroeid worden, zij die een mens om een woord schuldig verklaren en valstrikken leggen in de poort voor wie opkomt voor het recht, en die met ijdele beweringen terzijde dringen wie het recht aan zijn zijde heeft.'

Het moge duidelijk zijn. De plandemie is jarenlang zorgvuldig voorbereid door machtige netwerken achter de schermen, met onnoemelijk veel macht en oneindig veel geld - omdat ze het geldscheppend bankwezen in hun zak hebben. De enige hoop voor enig mens is het openen van de ogen voor de werkelijkheid van het boek Openbaring, waarin al 2000 jaar terug werd voorspeld wat zich nu wereldwijd ontvouwt. De geheime genootschappen, die alles in stilte jarenlang hebben gepland en georganiseerd en die nu alles coördineren met al hun agenten op sleutelposities, worden daar voorgesteld als vier ruiters. De ruiters van de Apocalyps. Deze ruiters komen voort uit de ruiters van de Middeleeuwen, de ridders van de tempelorde, die sinds de aanslag op hun bolwerk door de Franse koning in de dertiende eeuw, ondergronds zijn gegaan en zijn gebleven tot op de huidige dag. Ga je nog verder terug dan is sprake van uitlopers van het Romeinse rijk, samen met de RK-kerk.

Maar hun macht is groter dan ooit vanwege een conglomeraat van samenhangende geheime netwerken. De hoogste bazen van die netwerken willen de wereld voor zichzelf en zijn begonnen de rest van de mensheid uit te roeien, van onder af. Velen in de netwerken zullen het ook niet overleven, alleen weten ze dan nog niet. De verraders verraden - een bekend verschijnsel in de geschiedenis, waar verraders steeds weer intrappen. De vier ruiters van de Apocalyps zijn zeer duidelijk herkenbaar:

(1) Wit paard: misleiding, is al eeuwen aan de gang maar neemt sinds Covid monsterlijke vormen aan (boog = angst zaaien; kroon = corona??)

(2) Rood paard: Groepen tot bloedens toe tegen elkaar opzetten, langs tal van scheidslijnen door de samenleving. Een belangrijk ingrediënt is de toestroom van vluchtelingen, die zullen worden opgezet tegen de autochtone bevolking. Maar ook oorlogen tussen natiën staan op het programma 'volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk', zoals Jezus zei in Mt.24.

(3) Zwart paard: Afknijpen van de toevoerlijnen van voedsel, zodat er schaarste en honger ontstaat. Kijk maar eens naar al die schepen voor kusten, de lege schappen en de aanwakkerende inflatie.

(4) Vaal paard: Dood en verderf door al het voorgaande én door 'een groot zwaard', de guillotine zal van stal worden gehaald, en 'besmettelijke ziekten', geen onschuldig griepje, zoals in 2020 maar een demonisch elixer van gif, gif en nog eens gif met eindeloos veel (bij-) werkingen.


De bedoeling is: Binnen enkele jaren iedereen dood behalve het illustere gezelschap dat van zichzelf vindt dat ze de juist genen heeft om de volgende stap in het zogenaamde evolutieproces te maken, met oneindig leven in het verschiet. Zij kunnen de wereld vullen tot het door hen zelf geproclameerde maximum van 500 miljoen. O ja, alle sites geven aan dat dit het uitgangspunt moet zijn na een 'apocalyptische gebeurtenis'. Maar wat als ze die 'apocalyptische gebeurtenis' zelf hebben georganiseerd?

Echter: God gaat hun plannen dwarsbomen. Een wereldwijde aardbeving, verwoestend vulkanisme en amok makende meteorieten vernietigen een groot deel van de opgebouwde infrastructuur. Met wat nog over is mogen ze op kleine schaal, onder leiding van Satan, nog drie en een half jaar een feestje hebben met de cultus van hun afgod, de belichaming van 'Lucifer', in de Bijbel 'het beest' genoemd, waarbij je alleen genodigd bent met een speciale 'tattoo', namelijk met 666. Daarna is het afgelopen en maakt Jezus Christus er voorgoed een eind aan. De kopstukken gaan direct voor eeuwig naar de hel - mogelijk hebben ze door AI en al hun gen-manipulatie intussen een oneindig bestaan. Maar dat wordt dan een oneindig bestaan in een poel van vuur. Alle andere tegenstanders van Jezus worden gedood en geoordeeld na een duizendjarige regering in vrede en gerechtigheid.


Dit gaat allemaal gebeuren. Wie had twee jaar geleden gedacht dat wat nu gebeurt mogelijk zou zijn? In dezelfde mate zal ook de hele rest van Openbaring werkelijkheid worden, tot en met Openbaring 20:15! Er is voor ieder mens slechts één rationele optie: bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Allen die in Hem geloven worden niet geoordeeld maar zijn uit de dood overgegaan in het leven en zullen tot in eeuwigheid met Hem mogen leven, delend in zijn heerlijkheid. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden wij Hem gelijk zullen zijn want wij zullen Hem zien, zoals Hij is. Neem je Jezus als Heiland en Heer aan, dan mag je 1000 jaar met Hem regeren over een van alle ellendelingen gereinigde aarde. Zouje dat niet willen? Waarom zijn aanbod dan niet aanvaard?

- 24 oktober 2021 -

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost