Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost

Jij bent jij. Jij bent uniek. Niemand heeft dezelfde genen, opvoeding, opleiding, loopbaan, familiegeschiedenis, enzovoorts. Jij bent belangrijk voor God. Zo belangrijk, dat Jezus, zijn Zoon, ook voor jou is geboren en gestorven.

Mogelijk realiseer je je niet hoe belangrijk jouw leven is in de ogen van God. Misschien geloof je niet in God of het je het gevoel dat God ver weg is. Dat kan ermee te maken hebben dat je nooit iets van God merkt. Je merkt zo weinig van God, dat je je soms of regelmatig afvraagt of God wel bestaat. De schijnbare totale afwezigheid van God kan mensen er zelfs volledig van overtuigen dat er geen God is.

God is niet afwezig. Dat Hij niet zichtbaar is, betekent niet dat Hij niet bestaat. Net zomin als de onzichtbaarheid van elektriciteit of straling zou betekenen dat deze niet bestaan. Je reactie hierop zou kunnen zijn: ja maar van elektriciteit en van straling merken we de effecten. Elektriciteit zorgt ervoor dat mijn lampen branden en dat ik mijn PC, mijn TV en andere apparaten kan gebruiken. Mijn voortdurende verbinding met het internet bewijst de aanwezigheid van straling. Maar welk effect heeft het bestaan van de onzichtbare God?

Hoe je het bestaan van God merkt? In alles wat je met je zintuigen waarneemt. Wat je voelt, ruikt, proeft, ziet en hoort. De zon, de maan, de sterren, de flora, de fauna, de aarde, de zee, de lucht, de natuurwetten, alles. Maar ook in wat je van binnen voelt: vreugde, moed, liefde, vrede maar ook droefheid, angst en boosheid en de gevoelens van schaamte, berouw en schuld vanwege een verkeerde daad. Elke fractie van de tijd wordt de schepping met al haar volheid in stand gehouden door God. God is echter niet gelijk aan de schepping. Hij overstijgt zijn schepping en brengt haar voortdurend voort vanuit zijn oneindige Wezen.

Jij bent belangrijk voor God. Je bent weliswaar één mens uit circa 7,5 miljard mensen op een kleine planeet die draait om één van de 500 miljard sterren in één van de 100 miljard sterrenstelsels. Maar jouw omvang bepaalt niet jouw belangrijkheid. Net zomin als dat iemand die twee keer zo zwaar of twee keer zo groot is, ook twee keer zo belangrijk is, zo is een ster of een sterrenstelsel dat een triljard keer zo groot is ook niet een triljard keer zo belangrijk. Je kunt je verwonderen over de enorme omvang van het heelal. Die verwondering speelt zich af in jouw geest. Het heelal ontleent daarom de relevantie van haar enorme afmetingen aan jouw geest en jouw voorstellingsvermogen. Zonder de mens zou niemand zich over het heelal kunnen verwonderen en zou de omvang van het heelal voor niemand iets voorstellen.

De mens is gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. De mens geeft aan alles in de schepping haar betekenis. Dat maakt de mens voor God zo belangrijk, dat Hij alles voor de mens over heeft. De mens is in zekere zin een miniatuur van God Zelf. Daarom kon God als Mens op aarde komen en onder ons leven en dezelfde dingen beleven als wij, met gevoelens die Hij al kende als God maar die Hij nu met ons ging delen als Mens. Als God die Mens werd, wil Hij met alle mensen een relatie aangaan. En iedereen in deze relatie met Hem stapt, zal de eeuwigheid met Hem delen. Omdat Hij Mens is geworden, kan Hij met ieder mens het leven delen dat Hij in de eeuwigheid bezat als God. Hieruit blijkt dat Hij een enorm hoge waarde hecht aan ieder mens. Ook aan jou.

sleutel

de hel

iets

als god

held

plandemie

oneindig

alle mensen

iets

als god

held

plandemie