de laatste adam

- 23 april 2021 -


Op de wijs van: symphonie nr. 1, LUDWIG VAN BEETHOVEN, DEEL 3

Gebaseerd op: Mattheus 4, Lukas 4


Lees de tekst van elk couplet mee vanaf 00:00 tot 00:22

(1)

De Laatste Adam in de woestijn - 9

Verslaat de duivel op eigen terrein - 10

Waar Adam viel in vruchtbare hof

Bleef Jezus staande in droogte en stof


Na veertig dagen zonder te eten - 10

Klinkt daar een stem, bijzonder verbeten - 10

Hebt U soms Gods genen?

Maak van deze stenen

Dan broden dan weten we zeker dat U het Zelf bent


(2)

Bent U Gods Zoon? Spring over de rand - 9

Dan reiken engelen U bij de hand

Zend Hij niet Zelf zijn legermacht heen?

U stoot uw voet zelfs niet aan een steen


Publiek beneden zal zeer versteld staan

De massa’s zullen achter U aan gaan

Uw koninkrijk kome

De tijd van uw dromen

Breekt na dertig jaar wachten en bidden eindelijk aan


(3)

Komt U eens mee naar die hoge berg

Wat U moet doen is echt veel te erg

De Allerhoogste zal zeker niet

Ten prooi vallen aan ’t grootste verdriet


Zie alle rijken van heel de aarde

Vol als ze zijn met alles van waarde

Als ik U eens spaarde

Valt U dan ter aarde

En zonder problemen valt het alles u in de schoot(4)

Bij de Jordaan klonk reeds Vaders stem

Mijn Welbehagen gaan uit naar Hem

De Zoon geeft antwoord vanuit de Schrift

Onmogelijk dat satan Hem zift


Alleen de Heer en Zijn eer te zoeken

U zult de Here toch niet verzoeken

Slechts brood geeft geen leven

Want dat staat geschreven

Vlucht dan van Mij, satan u vindt helemaal niets in Mij

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Voor Pilatus

Op het meer

Palmzondag