Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

gethsémané

- 18 april 2021 -


Op de wijs van: Vioolconcert, Ludwig van Beethoven, deel 1

Gebaseerd op: Mattheus 26, Lukas 22, Fillipenzen 2, Hebreeën 5


Lees de tekst van elk couplet mee vanaf 10:09


(1)

Hof van Gethsemané

Zie Hem daar nederknielen

Torst al het wereldleed

Last onzer zielen


Op een steenworp afstand

Van zijn discipelen is

Hij in worst’ling op de rand

Van de duisternis

Om vergiffenis

Voor zondevuilnis

Van de wereld


(2)

Eeuwige Zoon van God

Tot ons nedergedaald

Ter verantwoording waar

De mensheid had gefaald


Uiterlijk van een slaaf

Voor ons aangenomen

Voor Hem door en door gaaf

Oordeel gekomen

Zijn bloed zou stromen

In plaats van vromen

Tot vergeving


(3)

Vader uw wil geschiede

Als het mogelijk is

Wilt U dan gebieden

Wis geschiedenis


Deze beker vol kwaad

Afzichtelijke smaad

Een wereld vol van haat

Laat het voorbij zijn

Maakt U alles rein

Laat uw vreugdewijn

Mij doorstromen


(4)

Kan dit niet voorbij gaan

Tenzij Ik het drinke

Uw wil worde gedaan

Dat Uw wijsheid blink’


Zie de Zoon gehoorzaam

Sterk geroep en tranen

’t Lijden was voor Hem leerzaam

Hij is opgestaan

Wie tot Hem wil gaan

Neemt Hij genadig aan

Hij is Leven

Tot in alle eeuwigheid

Is Hij heerlijkheid - Hij

Is eindeloos

Groot

God

Goedertierenheid

Lof en ere

Alle tijden

Al wat ademt

Juich aanbiddend

Voor Hem die alles heeft volbracht

Gehoorzaam geworden die nacht

Ned’righeid was zijn grootste macht

Hij op Wie elk rijkhalzend wacht

Heer kom terug (3x)

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Laatste Adam

Voor Pilatus

Op het meer

Palmzondag