Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

wie is waardig?

Op de wijze van Opwekking 461

Gebaseerd op Openbaring 5


Geen David, geen Mozes,

Niemand voldeed aan Gods eis

Van heiligheid,

Gerechtigheid,

Rijkend tot Gods heerlijkheidGeen Noach, geen Henoch,

Niemand in hemel, op aard

Was ooit in staat

Om al het kwaad

Weg te doen in eeuwigheidRefrein:

Zie naar de troon

Wie daar staat als geslacht

De leeuw werd een lam

Heeft verlossing gebracht

Verbreekt de zegels en opent het boek

Kocht de schepping met zijn bloed

Zijn overwinning is definitief

Zee, hemel en aarde

Aanbidden Hem diep

In Hem vervult zich voor eeuwig

Gods grote plan

lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

Alles Beeft

Het graf is leeg

Het is volbracht

De Bazuin