Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Verleden

Uit Hem zijn alle dingen.


De geschiedenis zit tjokvol aanwijzingen van Gods handelen. Allereerst is God de Oorsprong, de allereerste Oorzaak van alle dingen. De werkelijkheid ademt de aanwezigheid van een intelligente Ontwerper. Een ontzagwekkende verscheidenheid en complexiteit paart zich aan onwrikbaar vaste wetmatigheden. Dat veronderstelt een vindingrijkheid die elke verklaring door de zogenaamde wetenschap tart.

Maar God is niet een onbewogen Beweger. Hij heeft zijn handen niet van zijn schepping af getrokken. Hij is de werkzame Onderhouder achter de schermen. Hij omgeeft en draagt ons heelal van ruimte, materie, tijd en wetmatigheden. Hij stelt een groot belang in onze kleine planeet en de mens daarop. Wat ook haar plek in het heelal, voor Hem staat de aarde centraal. Hij bestuurt haar geschiedenis. Hij doet dat op vele verschillende manieren. Door grote natuurverschijnselen, door wonderen, door dromen, door boodschappen en opdrachten van profeten, door verbonden met de mens en door regels waaraan de mens zich moet houden.

De allergrootste manifestatie van God was zijn persoonlijke komst op aarde in de Persoon van Jezus Christus.

Informatie

heelal

De essentie

dawkins

niks

Kaïns vrouw

Rode zee

messias

De schrift

(B)Engelen