Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

tijd

Voor alles is er een vastgestelde tijd...

Duizenden jaren lang denkt de mens al na over de essentie van tijd maar nog altijd is daar geen overeenstemming over. Wat is eigenlijk tijd?


De relativiteitstheorie en de kwantummechanica nemen tegenovergestelde standpunten in, die onverenigbaar zijn. Einsteins relativiteitstheorie veronderstelt een TIJD DIE CONTINU IS. De kwantummechanica gaat ervan uit dat DE TIJD DISCONTINU IS en, net als ruimte en materie, is opgebouwd uit ondeelbare allerkleinste eenheden, de atomen van de tijd.

Vanuit de kwantummechanica hebben wetenschappers SCHATTINGEN GEDAAN van de allerkleinste ondeelbare tijdseenheid (tijdfracties) en zij kwamen op waarden van 10 TOT DE MACHT -43. Dat betekent dat er tien keer een biljard keer een triljard tijdfracties gaan in één enkele seconde. In één seconde gaan dan veel meer tijdfracties dan dat er seconden in de wereldgeschiedenis gaan, al zou die werelgeschiedenis, zoals de wetenschap beweert, 13,8 miljard jaar oud zijn. Zelfs als dat waar zou zijn, hetgeen wij hier ontkennen, dan gaan er nog steeds meer dan een triljard keer zoveel fragmenten in een seconde dan dat er seconden in de wereldgeschiedenis gaan.

Ook de bijbel spreekt van het allerkleinste tijdsfragment en noemt dat letterlijk 'een atoom van de tijd'. Als kwantummechanica en bijbel het bij het juiste eind hebben, dan betekent dat het volgende. Op elk van de minuskule tijdsfragmenten, waarvan er volgens schattingen tien biljard triljard in een seconde gaan, wordt het complete heelal door God voortgebracht en gedragen vanuit zijn oneindige scheppingskracht. Dit onderstreept de majesteit en de grootheid van God als schepper en onderhouder.

'In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij.'

heden

Door Hem zijn alle dingen

Complot

Ontkenning