Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

sleutel

Christus gaf je de sleutel van de deur in je hart naar God. Die deur zit op slot. Waarom zit je hart op slot en wat kun je doen om het te openen?


De deur van je hart zit op slot door wat de bijbel 'zonden' noemt. Door ongehoorzaamheid en ongerechtigheid ontstond er een HERMETISCHE SCHEIDING TUSSEN JOU EN GOD. Je bent ONVOLKOMEN en denkt, zegt en doet wel eens verkeerde dingen. God is volmaakt en heilig, TE REIN VAN OGEN DAT HIJ HET KWAAD ZOU KUNNEN ZIEN.

Christus nam alle schuld op zich en DROEG AAN HET KRUIS DE ZONDEN VAN MENSEN. Hij gaf je daarmee de sleutel van je hart tot God. Je hoeft niet bang meer te zijn voor God. Je kunt God leren kennen als liefhebbende Vader. Het enige dat je hoeft te doen is de sleutel in het slot steken en die omdraaien en van de duisternis in het licht stappen. Meer niet.

Minder ook niet. God forceert het slot niet van buiten. God is geen inbreker. God dringt zich niet aan je op. HIJ KLOPT WEL OP DE DEUR VAN JE HART. Hij wacht vervolgens om jouw reactie. De essentie van zijn schepping is nu juist dat Hij mensen een vrije wil heeft gegeven, waarin ze zelf mogen beslissen. Liefde is onmogelijk zonder vrijheid.

Liefde en vrijheid zijn twee kanten van een munt. Als je één kant weg veilt, is de munt waardeloos, al is de andere kant nog intact. Daarom luidt de boodschap van God aan de mens ook dat Hij de wereld zo lief had, DAT HIJ ZIJN ENIGE ZOON GEGEVEN HEEFT opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Geloof is een keuze in vrijheid. God dringt zich in zijn schepping niet aan je op maar is op de achtergrond aanwezig. Er is 'geloof' nodig, een zoeken naar Hem als vrije keuze.

De liefde van God is voor alle mensen maar Hij overrompelt je er niet mee. Hij geeft je de sleutel van de deur in je hart naar Hem. DIE SLEUTEL IS HET GELOOF. Als je erop vertrouwt dat God bestaat en je de stap waagt naar Hem, zal je ervaren dat God liefde is.

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost

De Hel

Iets