Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Rosh Hashanah

Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht; omdat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God?

De opname van de gemeente is de eerste grote wereldomvattende gebeurtenis op de profetische tijdklok van God. Pas daarna kan al het andere, beginnend bij de wereldwijde misleiding door de Antichrist en het optreden van de vier ruiters van Openbaring 6 en alles wat daarop nog volgt, in vervulling gaan. De opname van de gemeente is het moment dat Jezus Christus zijn bruid, allen die de afgelopen 2000 jaar in Hem hebben geloofd, komt ophalen en verplaatst naar hun eeuwig huis in de hemel. Alle gelovigen die zijn overleden, zullen uit hun graven opstaan nadat zij nieuwe lichamen hebben ontvangen, die geschikt zijn voor een eeuwig verblijf in de hemelse heerlijkheid. De lichamen van degenen die dit in levende lijve meemaken zullen in een oogwenk veranderen in nieuwe lichamen. Daarna zullen zij gezamenlijk de Heer tegemoet gaan in de lucht om vervolgens altijd met de Heer te zijn.

Maar wanneer zal dit gebeuren? Zoals hierboven al is gesteld, zal dit gebeuren vóór de vervulling van wat de Bijbel ‘de grote verdrukking’ of ‘het uur van de verzoeking’ noemt, een tijd van zeven jaar die over de gehele aarde zal losbreken. De Bijbelse aanwijzingen daarvoor hebben we op deze pagina uiteengezet.

Maar is er ook een indicatie voor een jaar en voor een datum? Die indicatie lijkt steeds meer tot de christenheid door te dringen naarmate de komst van de Heer nadert. Net als de bruid, die na een lange tijd van wachten tegen de bruidsmeisjes zegt: Ik wacht nu al zo lang. Het kan bijna niet anders of hij moet dan en dan komen. Hij heeft namelijk dit en dat gezegd en dat moet wel die en die datum betekenen. De bruidegom zal het verlangen van zijn bruid naar mogelijke data van zijn komst ongetwijfeld positief waarderen. Als ze bij het passeren van die data de moed echter maar niet laat hangen en naar Hem blijft uitkijken.

In die geest van blij en verwachtingsvol verlangen, willen we hier ook de mogelijke momenten noemen van Jezus’ komst voor zijn bruid. Het zijn geen definitieve bewijzen voor data. Die zijn in de Bijbel namelijk niet te vinden. Maar het logisch nadenken maakt bepaalde data wel aannemelijker dan andere. Eén van die data is Rosh Hashana.

Rosh Hashanah, letterlijk 'hoofd van het jaar' is de eerste van de drie herfstfeesten in Israël. Het wordt ook wel het 'feest van de bazuin' genoemd, de dag van oordeel (over het afgelopen jaar), de dag van herinnering en de geboortedag van de wereld.

Rosh Hashana is de eerste dag van het nieuwe Joodse burgerlijk jaar. De dag start met nieuwe maan. Wanneer twee getuigen konden bevestigen de eerste vage maansikkel aan de hemel te hebben gezien, was het Rosh Hashana en begon het nieuwe jaar. Het was de zevende maand in het religieuze Joodse jaar. Op die dag werden 9 keer 11 = 99 stoten op de sjofar, de bazuin, geblazen. Daarna volgde de laatste lange stoot, de honderdste, die zo lang duurde als de bazuinblazer adem in zijn longen had. Hieraan is waarschijnlijk de term ‘laatste bazuin’ ontleend van Paulus in 1 Korintiërs 15, het opstandingshoofdstuk.

Dit jaar viel Rosh Hashanah volgens de officiële Joodse kalender op de dagen 6 – 8 september. Het zijn twee Joodse dagen omdat altijd onzeker is, wanneer precies de maansikkel zichtbaar zal worden. Joodse dagen beginnen echter ’s avonds rond zonsondergang. Vandaar dat het drie kalenderdagen zijn, van circa zes uur ’s avonds van 6 september tot circa 6 uur ’s avonds van 8 september.

Echter, de jaarplanning van de Joodse kalender gebeurt minder zorgvuldig dan de planning van de afzonderlijke maanden. Er zijn meer Joden die daar achter zijn gekomen. Zie deze video, linksboven. De Joodse kalender is namelijk gebaseerd op de maan en bestaat uit 12 maanden van één maandomgang van 29,53 dagen. Twaalf maanomwentelingen geven in totaal ruim 254 dagen. Dat zijn 11 dagen minder dan de 365 dagen per jaar van de omwenteling van de aarde om de zon. Dat betekent dat eens in de circa 3 jaar een extra maand moet worden ingevoegd. Dit is de cyclus van Meton. Daarbij zou moeten worden gelet op de stand van de zon en van de sterren. Er zou dan gewacht moeten worden op de planetaire aanvang van het nieuwe jaar, net zoals wordt gewacht op de afkondiging van een nieuwe maand met het verschijnen van de maansikkel aan de hemel. Maar dat gebeurt niet. Om in de maatschappij lange-termijn planning mogelijk te maken, wordt in de Hebreeuwse kalender vooraf ingeschat welke jaren een dertiende maand krijgen. Dat is begrijpelijk maar het geeft aan dat het huidige Israël nog niet heeft geleerd ‘wacht op de Heer’. Het huidige Israël staat niet onder commando van God maar onder commando van de mens, terwijl Israël beter moest weten. Gezien de stand van sterren planeten, zon en maan had de dertiende maand moeten worden toegevoegd aan het jaar 2020. In de menselijke planning der tradities gebeurt dat pas twee jaar later. Zie daarvoor deze video vanaf minuut 55:00. In die video zijn ook aanwijzingen te vinden dat dit het jaar van de opname zou zijn, 2021. In deze video wordt er nog dieper op ingegaan. Bedenk daarbij wat God zei bij zijn werk op de vierde scheppingsdag: 'Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!'

Rekenend naar de taal van de lichten aan het hemelgewelf, leven we nu in de zesde maand, Elul, van het religieuze Joodse jaar. De zesde maand is voor de natie Israël de maand van het nieuwe Joodse jaar. Daarmee voldoen zij niet aan de wetten des Heren maar aan de tradities van mensen. De numerieke waarde van het woord ‘traditie’ is ook 666. Menselijke traditie wel te verstaan. Daarom zal het 666, het getal van de mens, uitgaan van Israël. ‘Ga weg achter Mij satan want je bedenkt niet de dingen van God maar de dingen van mensen.’ Het is de duivel die door middel van de mens zijn macht op aarde wil vestigen en een bondgenoot vindt in het Israël dat Jezus heeft verworpen en Hem nog steeds verwerpt. ‘Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan. Een ander zal komen in zijn eigen naam en die zult u aannemen.’

Volgens Gods kalender, met de juiste aanvang van het nieuwe Joodse jaar, een maand later, valt Rosh Hashanah niet op 6-8 september maar op 7-9 oktober. Op die dag van ‘Rosh Hashanah’ zullen alle sjofars in Israël zwijgen. Is dat de reden waarom Paulus in zijn brief aan de Thessalonicenzen schrijft over de bazuin van God? Terwijl Israël zwijgt, laat God zijn bazuin horen.

Het zou toch wat zijn. Niemand die het verwacht. Gewoon een dag in oktober. Niks geen christelijke of Joodse feesten. En dan ineens is de lucht gevuld met een gedruis van een luide stem van Jezus die tegelijkertijd alle namen roept van alle overledenen die in Hem geloofd hebben en een overdonderend geschal van 99 x een enorme bazuinstoot en een laatste zeer lange stoot – wereldwijd. Alle begraafplaatsen over de hele wereld gonzen van het leven want mensen die decennia, eeuwen, meer dan duizend jaar geleden overleden zijn, begroeten elkaar in hun nieuwe lichamen.

Dan ineens beginnen bepaalde mensen die aan het winkelen zijn, op hun werk zitten, zich in auto of OV op de weg bevinden, in huis met eten klaarmaken of stofzuigen bezig zijn, te stralen omdat ze in een fractie van een seconde - een ondeelbaar moment, een atoom van de tijd - een totaal nieuw eeuwig lichaam hebben ontvangen. En ineens beginnen al die opgestane en veranderde mensen met hun nieuwe lichamen te zweven. Hoger en hoger zweven ze. Ze verdwijnen allemaal in wolken. Geen gewone wolken maar stralende wolken omdat Gods Shekinah heerlijkheid zich over de gehele aarde verspreid heeft om alle kinderen van de Vader daarin op te nemen en de eeuwigheid van de hemelse gewesten in te voeren.

Daar hebben ze allemaal een individuele ontmoeting met Jezus voor zijn rechterstoel, waar ze elk zien wat Hij voor hen heeft betaald en waar ze uit zijn mond horen wat Hij in hun levens waardeerde. Ze worden rondgeleid in het Vaderhuis, waar ze allemaal hun woning van Hem zullen ontvangen en ze mogen binnentreden in Gods troonzaal, waar ze rondom de troon van God mogen plaatsnemen om daar als oudsten mee te maken hoe het verdere verloop op aarde zal zijn.

- 11 september 2021 –

opname

Ik kom weer en zal U tot Mij nemen