Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

naderende komst


'Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?'


Alles in de wereld wijst erop. Enorme branden, meer aardbevingen, verwoestende tornado’s, rampzalige overstromingen, toenemend vulkanisme en overheden die wereldwijd in sneltreinvaart de meest verschrikkelijke tirannie uitrollen in de geschiedenis van de mensheid. Het is verachtelijk om romeo's, politie vermomd als relschoppers, in te zetten en dan in de officiële media het publiek dat vreedzaam aan het demonstreren is, daarvan de schuld te geven. Een overheid die zoiets uitvoert, is tot alles in staat en dat blijkt. Bedenk dat het pas is begonnen in maart 2020 en kijk waar we nu zitten. Hitler had in alleen Duitsland acht jaar nodig (1933 - 1941) om te bereiken wat overheden wereldwijd nu al in ongeveer anderhalf jaar voor elkaar hebben, een absolute tweedeling in de samenleving en het behandelen van mensen als tweederangs burgers op totaal invalide en irrelevante gronden. Het gaat nu dus vijf keer zo snel en dat op wereldschaal. Als Nederland straks geregeerd wordt door een niets ontziende dictatuur en hier een hongerwinter ontstaat, zijn er geen geallieerde Canadezen meer die ons komen bevrijden. De Canadezen zuchten namelijk onder precies hetzelfde type regime als Nederland momenteel, zo niet nog erger. Wat destijds gebeurde in de Communistische Soviet-Unie en in Nazi-Duitsland, was een repetitie op kleine schaal van wat nu wereldwijd aan de gang is. Het Nationaal Socialisme van Adolf Hitler is nooit opgehouden te bestaan. Het Westen is gedurende 75 jaar in slaap gesust met de boodschap dat zoiets nooit weer zou gebeuren. Echter, ondergronds was het Nationaal Socialisme in wezen niets anders was dan een geheim genootschap dat de kop opstak in een Nationale beweging. Het was een uiting van een ondergronds netwerk, dat vooral zeer machtig is geworden in de VS, en waarvandaan zowel de Russische Revolutie als de Wereldoorlogen I en II zijn gefinancierd en gemanipuleerd. Het is een netwerk dat als een slang door de wereld kruipt en nu hier dan daar de kop opsteekt. Momenteel is het bezig zich wereldwijd te verheffen. Dat is velen malen enger dan wat tachtig jaar geleden gebeurde. Dat was Nationaal Socialisme. Wat wij meemaken is Globaal Socialisme. Er is geen ontsnappen meer aan. Alleen God Zelf kan dit nog aan. En onze bijdrage is een strijd in gebed tot Hem. Een kreet om hulp richting de Allerhoogste. Heer, Kom! Red ons uit de greep van de slang, die een draak geworden is en bezig is een beest op ons los te laten!

WORDT VERVOLGD

- 1 oktober 2021 -

heden

Door Hem zijn alle dingen