Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

Kies nu voor Jezus

- 14 april 2021 -


Op de wijs van: Rosanna, TOTO

Gebaseerd op: 1 Thessalonicenzen 4, Daniël 9, Openbaring 6 en 13, Mattheüs 24


(1)

Alles gaat voorbij ook de tijd van Gods genade – kom – bekeer je dan

Tot Jezus, de Christus

Zoon van God, Bron van eeuwig licht, die jou behouden kan

Kom tot Hem


Straks gaat de bazuin, dan haalt Jezus zijn gemeent’ – dan ben jij te laat

Kom kies nu voor Jezus

Zeven jaar lange strijd - angst voor wat te gebeuren staat


Apocalyptische ruiters - breken de wereld af

Hemels geweld barst volledig los – verschrikkelijke straf


Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus

Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus


(2)

Kijk dan om je heen naar de te’knen van de tijd - het einde nadert snel

Kom kies nu voor Jezus

Morgenster, eerste teken van de dag, start van het herstel

Kom tot Hem


De aarde is van streek vele landen zijn getroffen door natuurgeweld

Kom kies nu voor Jezus

Naar hem toe op de wolken voor het hier verandert in een hel


Beest uit de zee krijgt straks alle macht – totale dictatuur

Beest uit de aarde verleidt het volk – de hemel regent vuur


Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus

Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus


(3)

Regeringsleiders liegen, zij jagen iedereen de stuipen op het lijf

Kom kies nu voor Jezus

Laat niemand je misleiden - zorg voor alles dat je nuchter blijft

Kom tot Hem


Israël, de wijzer op Gods klok laat zien: de komst van Christus is nabij

Kom kies nu voor Jezus

Zonder Hem ben je slaaf van de zonde maar Hij maakt je vrij


De tempelbouw gaat eenmaal van start – Zo koosjer allemaal

Jeruzalem wordt het middelpunt – van wereldwijd schandaal


Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus

Kom dan nu tot Hem

Tot Jezus de Christus

Lofzang

Hij legde Mij een nieuw lied in de mond

De Troon

Gethsémané

Laatste Adam

Voor Pilatus

Op het meer

Palmzondag