Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

kerst 2021

Hij kwam bij ons heel gewoon…

Een bekend lied uit opwekking (268). Maar klopt het? Heel gewoon? De Zoon van God als Mensenzoon?

Eigenlijk was niets gewoon, die kerstnacht. Is het gewoon, een volkstelling waarvoor je verplicht bent dagen te reizen? Is het gewoon, geen onderdak tijdens een bevalling? Is het gewoon, massa’s engelen die aan herders verschijnen? Is het gewoon, een karavaan magiërs die weken hebben gereisd omdat ze een ster zagen en kostbare geschenken aanbieden? Is het gewoon dat een pasgeboren kind moet vluchten naar het buitenland? Is het gewoon dat de regering alle kinderen van twee jaar en jonger laat vermoorden in het dorp waar je geboren bent?

Maar de belangrijkste vraag: ‘Is het gewoon dat de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, van het onmetelijke universum met al haar hemellichamen en wetmatigheden, wordt geboren als Mens tussen de mensen?

Nee, het is niet gewoon. Het is absurd. Het is onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk. Niet te bevatten voor het menselijk verstand.

Is dat de reden waarom velen niet meer in het Kerstkind geloven? Omdat dit met het verstand niet te begrijpen is? Maar met het verstand is niets te begrijpen. Kan de mens ‘tijd’ doorgronden? Kan de mens ‘ruimte’ volledig bevatten? Kan de mens ‘bewustzijn’ snappen? Kan de mens ‘leven’ begrijpen?

Jezus probeerde in eenvoudige taal te zeggen wat er gebeurde met zijn geboorte: ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen…’. Met het geloof kunnen we dat omarmen. Niet met het verstand. Hoe hield de Zoon alles draaiende terwijl hij in de kribbe lag? Die machteloze armpjes, met die schokkerige, willekeurige beweginkjes? Droegen die het heelal? Die armen, die een jaar of 33 later uitgerekt aan het kruishout hingen, met de spijkers in de polsen, ondersteunden die de kosmos?

Wij kunnen de Zoon niet begrijpen. Nog minder dan dat we de Vader kunnen begrijpen. Het is de Zoon in Wie God Zich heeft geopenbaard. Van de Zoon wordt gezegd dat Hij de ‘uitstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn Wezen.’ Maar juist daardoor is de Zoon onbegrijpelijker. ‘Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.’

Niemand kent de Zoon dan de Vader. De Zoon, Mens geworden en tevens God, is ondoorgrondelijk. Terwijl Hij zat te praten met een belangrijke Farizeeër kon Hij zeggen: ‘Niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen die in de hemel is.’ Op dat moment was Hij op aarde, maar ook in de hemel. ‘Die in de hemel ís…’. Mens en tevens God. Op aarde en tevens in de hemel. Machteloos in de kribbe en Almachtige onderhouder van het universum.

Hij kwam bij ons…. Maar niet gewoon... Nee, zijn komst was het meest ongewone dat ooit had plaatsgevonden.

- 24 december 2021 -

jezus

Hij die was en die is en die komt