Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

kerst

TOEN DE VOLHEID VAN DE TIJD GEKOMEN WAS, ZOND GOD ZIJN ZOON…

Zoals EEN SCHIP volledig is uitgerust, met alle lading, alle scheepstuig en alle mankracht aan boord om te kunnen afvaren, zo was ook de tijd compleet en toegerust voor de Zoon van God om de reis naar de aarde te maken. Wat is de diepe betekenis van kerst?


De geboorte van Jezus Christus was voor Hem een ‘ontlediging’, een unieke en onvoorstelbare afdaling die nooit eerder in de geschiedenis van de schepping was voorgekomen en die daarna ook nooit weer zou plaatsvinden.

‘… JEZUS CHRISTUS, Hij die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen en de mensen gelijk is geworden...'

Hier staat letterlijk dat Jezus Christus God was en Mens is geworden, de grootste van alle afdalingen die ooit heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde in ‘de volheid van de tijd’. De tijd was toegerust om alles wat over Hem geschreven stond in vervulling te laten gaan. Zeer vele voorzeggingen vanaf het begin van de schepping hadden zich opgestapeld en in zijn leven als Mens zouden die allemaal uitkomen.

De eerste voorspelling was dat DE MAAGD ZWANGER ZOU WORDEN EN EEN ZOON ZOU BAREN. Jezus was geen Zoon van Jozef. Alleen van Maria. Daarom wilde Jozef haar IN HET GEHEIM VERSTOTEN. Zij waren verloofd en hadden nog geen gemeenschap. Toch werd zij zwanger. Hij kende de wetmatigheden en was ervan overtuigd dat zij overspel had gepleegd. Er moest een engel aan te pas komen om hem op andere gedachten te brengen. Jozef geloofde de engel en was gerustgesteld over de integriteit van zijn verloofde.

Dat de maagd zwanger zou worden was al 700 JAAR VOOR CHRISTUS VOORZEGD DOOR DE PROFEET JESAJA. Echter, er is een nog veel oudere geboorteaankondiging. Vlak na de zondeval klinkt Gods oordeel tegenover de duivel:

‘...en Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en HAAR ZAAD en het zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen.'

Het zaad van de vrouw... De maagd Maria werd zwanger en baarde Jezus. Voor het vermorzelen van de hiel van het vrouwenzaad was het nodig dat een eeuwenlange ontwikkeling in de marteldood tot voltooiing was gekomen: de kruisiging. Deze foltering was UITGEVONDEN DOOR DE ASSYRIËRS OF DE BABYLONIËRS, meer dan 500 voor Christus en geperfectioneerd door de Romeinen, die draadnagels door de polsen en door de hiel van het slachtoffer joegen. Het ENIGE OVERBLIJFSEL VAN EEN KRUISELING DAT OOIT IS GEVONDEN, geeft een duidelijk getuigenis van deze methode van terechtstelling.

Het was toen deze afzichtelijke marteling ‘klaar’ was om te worden losgelaten op de Zoon, die Mens zou worden, dat Hij deze afdaling begon:

‘...en uiterlijk een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja tot DE KRUISDOOD.’

Alleen om die reden kon de engel zeggen: ‘U IS HEDEN EEN HEILAND GEBOREN’. Om die reden werd vlak na zijn geboorte al tot zijn moeder, Maria gezegd: ‘OOK DOOR UW EIGEN ZIEL ZAL EEN ZWAARD GAAN.’

Intussen is dit al bijna 2000 jaar geleden gebeurd en wachten wij op een nieuwe volheid van de tijd. Dit maal is het een ‘VOLHEID VAN DE TIJDEN’ (meervoud). Het is een hoogtepunt waar alle voorgaande tijden op uitlopen:

'...om alles wat in de hemel en wat op de aarde is ONDER ÉÉN HOOFD samen te brengen in Jezus Christus.’

Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Er is een heel boek voor nodig om uit de doeken te doen hoe alles onder het gezag van Jezus Christus zal worden samengebracht. Het is het boek Openbaring waarin HET LAM HET ENE NA HET ANDERE ZEGEL VAN DE BOEKROL VERBREEKT om het eigendom van alle dingen voor zich op de eisen op grond van zijn volbrachte kruiswerk.

WIE ZICHZELF VERNEDERT, ZAL WORDEN VERHOOGD.

‘…daarom heeft God Hem EEN NAAM GEGEVEN DIE BOVEN ALLE NAAM IS opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt, van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder aarde zijn, en elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

jezus

Hij die was en die is en die komt

Doeken

Opstanding

Grafdoeken

Geschilderd