Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

inflatie

'O alle dorstigen, komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt koopt zonder geld, zonder prijs wijn en melk...

...Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter….' (Jesaja 55:1, 10)


Voedsel hoeft niet duur te zijn. Voedsel kan voor bijna niets verbouwd, verhandeld en verkocht worden. God heeft zijn schepping toegerust met een enorme potentie tot voortbrenging. De enige reden dat voedselprijzen de pan uit rijzen, is het afknijpen van de voedselvoorziening door de mens. Of liever, door de mensenmoordenaar van de beginne, die bezit heeft genomen van mensen.

Honger in de wereld is altijd en overal het resultaat van conflicten en oorlogen. De ene stam, natie of bevolking is bezig de andere uit te moorden en knijpt de voedselvoorziening af.

Wie iets weet van economie, weet dat elke vraagcurve dalend verloopt. Dat wil zeggen: vanaf een bepaald punt op de verticale as daalt de vraaglijn af naar de horizontale as. Voor de aanbodcurve geldt het omgekeerde. Zij verloopt stijgend. Zij begint in de oorsprong en loopt vanaf daar omhoog. Dermate overvloedig is het voedsel in de wereld, dat de aanbodcurve een zeer vlak verloop heeft en de vraagcurve vrijwel altijd en overal snijdt in haar onderste helft. De winsten die op voedsel worden gemaakt zijn in dat geval bescheiden.

Echter, in tijden van kunstmatig opgewekte schaarste draait de aanbodcurve naar links om steiler te gaan stijgen. In geval van ernstige verstoringen van het voedselaanbod, kan het gebeuren dat die draai naar links de aanbodcurve een dermate steil verloop geeft, dat die de vraagcurve in de bovenste helft gaat snijden. Er gebeuren dan twee dingen.

(1) De prijzen van het voedsel schieten omhoog en er ontstaat een situatie van toenemende onevenwichtigheid. Het systeem, dat in de oorspronkelijke situatie stabiel was, wordt instabiel zodat een evenwicht tussen vraag en aanbod niet meer kan worden bereikt. Er ontstaat galopperende inflatie die op een gegeven moment overgaat in hyperinflatie.

(2) De winsten van de leveranciers van voedsel schieten omhoog. In de linkerhelft of bovenste helft van de vraagcurve worden namelijk de grootste winsten gemaakt. De prijzen zijn zeer hoog en er hoeft weinig geleverd te worden. De kosten zijn daarom laag. De multinationals die het aanbod van voedsel, net als het aanbod van al het andere, in hun macht hebben, maken enorme winsten en romen daarmee het geld in de samenleving af. Dat gaat net zolang door totdat al het geld op is.

Wat er dan gebeurt hangt sterk af van de agenda van de superrijke monopolisten, die alles bepalen. Zij kunnen de geldpers aanzetten, zoals is gebeurd in de Weimar republiek van Duitsland, precies honderd jaar geleden (1922, 1923). In dat geval wordt het instabiele systeem in stand gehouden en blijven de prijzen eindeloos stijgen doordat de vraag met een exploderende geldhoeveelheid volledig op hol slaat.

Er is een economische school, het monetarisme genaamd, die beweert dat de geldhoeveelheid de enige oorzaak is van inflatie. Zij hebben daarin ongelijk. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor inflatie maar geen voldoende voorwaarde. Om inflatie te bewerkstelligen zijn twee dingen nodig: (1) een steile aanbodcurve voor een instabiel marktsysteem én (2) een overvloed aan geld. Zolang aan de eerste voorwaarde niet is voldaan, vloeit het overtollige geld naar wat J.M. Keynes ‘inactieve kassen’ noemde. Dat zijn spaarrekeningen en dergelijke. Dan ontstaat er geen inflatie. Deze kassen worden namelijk pas aangesproken zodra de prijzen zijn gaan stijgen vanwege de steile aanbodcurve, de afgeknepen voedselvoorziening.

Sinds de bankencrisis van 2008 is de geldhoeveelheid in de wereld dramatisch gestegen. Echter, zonder de ‘daarbij behorende inflatie’ te veroorzaken. De noodzakelijke voorwaarde van geld was nog geen voldoende voorwaarde voor inflatie. Nu de voedselvoorziening wereldwijd bewust wordt gesaboteerd, is aan de ‘voldoende voorwaarden’ voldaan en kan het inflatiespook uit de fles. Dat is wat we vanaf 2022 aan het meemaken zijn, net zoals Duitsland vanaf 1922.

De manier waarop de voedselvoorziening eigenhandig de nek is omgedraaid, is als volgt:

(1) Het vervangen van alle zaden in de wereld door genetisch gemanipuleerde zaden, aangevuld met corrupte wetgeving, uit 'zorg voor de voedselvoorziening' (alles wat uit 'zorg' voor de burger gebeurt, moet al een eeuw lang ernstig gewantrouwd worden). De grote multinationals hebben uiteraard het monopolie op deze zaden. Een monopoliepositie is een ideaal uitgangspunt om de aanbodcurve te manipuleren (naar links te draaien, steiler te maken) ter bevordering van het eigen financieel belang.

(2) Het creëren van een 'klimaat- of milieucrisis' (daar hebben we de 'zorg voor het milieu') en daarvan de boeren alle schuld in de schoenen schuiven, zodat het verbouwen van voedsel met wetgeving aan banden kan worden gelegd en boeren het produceren op lange termijn onmogelijk wordt gemaakt.

(3) Het covid-sprookje (daar hebben we de 'zorg voor uw gezondheid'), als argument om voedselverwerkende sectoren en voedseldistributeurs op halve kracht te laten draaien.

(4) Het manipuleren van weersomstandigheden, zodat oogsten mislukken. Zowel 2021 als 2022 kende een zeer milde winter met direct ontluikende knoppen, gevolgd door een snoeiharde en ijskoude lente, om alle bloesem letterlijk ‘in de knop te smoren’. Uiteraard krijgt 'klimaatverandering' de schuld - zogenaamd veroorzaakdt door die boeren en burgers en buitenlui met hun eigengereide productie en consumptie. Dit dient weer als brandstof voor (2).

(5) Het veroorzaken van een oorlogssituatie met dank aan Poetin voor dit uitgekiende moment. Hoewel de mensenrechten van de Russen in Donbas vanaf 2014 reeds 6 jaar lang vanuit Oekraïne geschonden werden, heeft Poetin toch nog even netjes twee jaar gewacht, zodat eerst de ‘Covid-crisis’ even flink kon uitrazen over de wereld, zonder te worden weggerukt door andere berichtgeving. Maar nu mensen massaal ziek aan het worden zijn van de zogenaamde ‘vaccins’ is zo’n afleiding bijzonder welkom. Wij, als Westerse 'democratieën' kunnen deze flagrante grensschendig uiteraard niet over onze kant laten gaan en uit 'zorg voor de Oekraïense bevolking' straffen wij Poetin met sancties. Nu kunnen alle prijzen, niet alleen van voedsel maar ook van energie, absurd worden opgedreven. Tel uit je winst.

Ziet u hoe de 'zorg' van hen die boven ons gesteld zijn, uiteindelijk leidt tot de meest desastreuse gevolgen voor de bevolking, die maar mogelijk zijn? Maar...deze dingen moeten gebeuren. Zij zijn onderdeel van het eindspel, dat zeven jaar zal duren. Wij staan aan de vooravond van dat eindspel.

Het scenario van oorlog en honger komt rechtstreeks uit Openbaring 6. Het Lam verbreekt achtereenvolgens vier zegels van de boekrol, die Hij ontving uit de hand van ‘Hem die op de troon zit’ en bij elk zegel breekt een paard los. Eerst een wit paard, met een boog en een kroon. Daarna een rood paard, van conflicten en oorlogen. Daarna een zwart paard van enorme inflatie op voedsel. Een denaar voor een rantsoen houdt in: een dag loon voor een dag brood. Het dagelijkse portie brood kost dan circa honderd euro. Het vierde paard is een vaal paard met de dood als berijder, gevolgd door het dodenrijk. Mensen sterven massaal vanwege alle ellende in de wereld (oorlog, honger) én van ‘epidemieën’ en ‘wilde dieren’. Bij epidemieën zou men kunnen denken aan VAIDS, de door 'vaccinatie' ontstane auto-immuunziekten.

Onze vraag was evenwel wat er gebeurt zodra het geld in de samenleving op raakt en de inflatie wil overgaan van galopperend naar hyperinflatie. Zal dan de geldpers weer worden aangezet? Zal men de hyperinflatie met het geldaanbod fasciliteren? Net als in het Duitsland van een eeuw geleden? Dat had tot gevolg dat de prijzen opliepen tot in de miljarden. Op het internet zijn vele bankbiljetten en postzegels te vinden als getuigen van de inflatoire omstandigheden van die tijd.

Nee. Dat gaat niet gebeuren. Daar zitten de globalisten absoluut niet op te wachten. Zij willen af van het huidige geldsysteem om vervolgens hun eigen volledig digitale geldsysteem te introduceren. Zodra al het geld ‘op is’, en het zwarte paard is uitgeraasd en de honger slaat wereldwijd massaal toe, is dat de stap waartoe zij zullen overgaan. ‘You will own nothing and be happy’. Alles zal worden gekoppeld aan een digitale identiteit. Ook het digitale geld. De mensen die dan nog leven, komen in een digitale gevangenis terecht van een klein elitair genootschap, dat de wereld hier al heel lang naartoe aan het leiden is. De situatie van Openbaring 6 gaat over in die welke is beschreven in Openbaring 13:

‘En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam...’

- 4 april 2022 -

heden

Door Hem zijn alle dingen