Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

het is volbracht

- 8 april 2021 -

- laatst aangevuld: 9 april 2021 -


Op de wijs van: Vioolconcert van Beethoven, deel 3

Gebaseerd op: Johannes 19, Lukas 2, Filippi 2


Refrein

Het is volbracht

Het is volbracht

De Zoon van God, Hij overwon

Hij stierf aan ’t kruis

Voor onze zonden

’t is waar ons nieuwe leven begon


‘t is Eeuw’ge liefde die Hem beweegt


(1)

Alles wat bestaat

Kwam voort uit zijn scheppingsdaad

Ied’re ster of cel

Luistert nauw naar zijn bevel

Wetten volgen zijn bestel

Bestuur van ’t heelal is voor Hem kinderspel

Zijn hand draagt ons leven, vergeet ons geen tel


Refrein


(2)

In een kribbe teer

Daalde Hij tot ons terneer

Kindje gaaf en rein

Wilde Hij een van ons zijn

Maakte zich onpeilbaar klein

Verheven was Hij boven iedere macht

Vernederde Zich tot diep in onze nacht


Refrein


(3)

Hij rees uit het graf

Rekende met zonde af

Niemand klaagt ons aan

Ieder kan naar God toe gaan

Zonder zonde voor Hem staan

Zijn heilige leven heeft alles voldaan

Hij maakte ons klaar voor een hemels bestaan

Lofzang

Hij legde mij een nieuw lied in de mond

De Bazuin

Kies nu voor Jezus

De Troon

Gethsémané

Laatste Adam

Voor Pilatus