Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

de bazuin

- 9 april 2021 -


Op de wijs van: Africa, Toto

Gebaseerd op: 1 Thessalonicenzen 4, 2 Petrus 3


(1)

Eens trilt de lucht van Gods bazuin

Dus zoeken wij hier geen fortuin

Maar vertellen mensen van zijn heerlijkheidStraks komt de Christus voor zijn bruid

Dan knijpen wij er tussenuit

De wereld blijft achter in verzoekingstijdRefrein:

Kom toch tot Hem! Hij heeft je lief! Hij stierf ooit aan een kruis

Deed dat voor jou, ja ook voor jou. Kom naar je eeuwig huis

Geloof in Hem. Laat alles los – Het smelt ooit weg in groot gedruis(2)

De Heer tegemoet in de lucht

De wereld en haar strijd ontvlucht

Met de miljoenen die zijn opgestaanEeuwige vreugde die ons wacht

Een ongekende hemelpracht

Engelen juichen om Gods heerlijkheidRefrein(3)

In wolken weggevoerd naar Hem

Eeuwig te luis’tren naar zijn stem

Hem te aanbidden in zijn majesteitTerug te keren naar de aard

Gezeten op het witte paard

Als een heraut van Jezus’ koninkrijkRefrein

Lofzang

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond

Kies nu voor Jezus

De Troon

Gethsémané

Laatste Adam

Voor Pilatus

Op het meer