Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

de troon

- 17 april 2021 -


Op de wijs van: Hard to say I'm sorry, Chicago

Gebaseerd op: 1 Thessalonicenzen 4, Openbaring 4, Openbaring 20, Openbaring 3


(1)

Wanneer hoort de wereld zijn bazuingeschal?

Zijn gemeente zal

Naar Hem opgaan


Een menigte van hemelkoren zal

Dwars door ’t heelal

Voor zijn troon staan


Regenboog

Vierentwintig hemeltronen

Glazen zee van kristal


Donderstemmen uit de troon

Lof en eer op zuiv’re toon

De eeuw’ge Zoon


Zijn zeven geesten zijn vuur en vlam

Volmaakt zijn de ogen van het Lam


(2)

Eeuw’ge dank en eer voor Hem die schiep

Die alles riep

En het was er


Dieren om de troon, ze buigen diep

Heil’ge eerbied

Voor de Vader


Vol ontzag

Volgen oudsten hun aanbidding

Eer aan Hem op de troon


Allen buigen van hun troon

Ieder van hen werpt zijn kroon

De eeuw’ge Zoon


Alle eer, heerlijkheid en kracht

Aan Hem die ’t al heeft voortgebracht


(3)

Na vele eeuwen dodenrijk

Daar sta je dan

Voor de Eeuwige


Hemel, aarde zijn voorbijgegaan

Gevlucht voor Hem

Op de troon


Boeken vol

Staan er over jou geschreven

Alles wat je hebt gedaan


‘t oordeel Gods is vol van recht

‘t Loon van Hem is hard en echt

De God van recht


De poel van vuur is geen fantasie

‘t Is eeuw’ge gloed van Gods passie(4)

Eens komt het moment, dan sta je voor zijn troon

Wat is de toon

Die Hij aan slaat?


Wat in jou bestaan had waarde voor de Zoon?

Is de vraag

Waar het om gaat


Levensboek

Sta jij daarin opgeschreven?

Is jouw naam volledig zoek?


Zie Hij staat aan de deur en klopt

Als je voor Hem open doet

Maakt Hij alles goed


En als het einde der tijden gloort

Ben jij een zoon die bij Hem hoort


lofzang

U legde mij een nieuw lied in de mond

Gethsémané

Laatste Adam

Voor Pilatus

Op het meer

Palmzondag