Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

covid-19

Een crisis als Covid19 heeft zich nooit eerder in de wereldgeschiedenis voorgedaan. Grote delen van de wereld worden door overheden verplicht maandenlang in een ‘Lock-down’ te gaan. Mensen mogen niet meer naar de kapper, niet meer uit eten, niet meer naar de bioscoop, niet meer naar het museum, niet meer naar een sportwedstrijd, niet meer sporten. Het openbare leven ligt volledig plat. Wat is hier aan de hand?


De ECONOMISCHE SCHADE voor een land als Nederland loopt in de tientallen, zo niet honderden miljarden. Vele bedrijven gaan failliet. Hele BEDRIJFSTAKKEN verdwijnen. Overheidsbegrotingen duiken dieper in het ROOD dan ooit tevoren en laden daarmee toekomstige generaties op met een TORENHOGE SCHULDENLAST (die al torenhoog was voor de crisis begon). Honderdduizenden mensen worden werkloos en afhankelijk van een bijna failliete overheid. De samenleving loopt kapot op een ondoordringbare muur.

Terwijl het economisch onheil met een vernietigende kracht om zich heen grijpt, worden burgers dagelijks bijna elk uur van de dag door de media op de hoogte gehouden van aantallen virale besmettingen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen vanwege een virus. Dag in dag uit worden op TV real-life reportages uitgezonden vanaf speciale virus-afdelingen in ziekenhuizen. In praatprogramma’s is naast het virus voor bijna geen enkel ander onderwerp ruimte. Alle media richten hun focus volledig op gezondheidszorg. Geen greintje aandacht voor andere domeinen van de samenleving, zoals de gevolgen voor de economie ….

Hoe heeft het zover kunnen komen? Op 3 maart 2020 werd door Tedros, de directeur van de WHO aangekondigd dat er een pandemie op de wereld af stevende met een IFR (Infection Fatality Rate) van 3,4%. Dat betekent dat op de 100 mensen die met de ziekte besmet zouden raken, er naar verwachting 3,4 mensen aan de ziekte zouden overlijden. Er werden op Televisie beelden getoond uit Wuhan (China) en Lombardije (Italië) van mensen die op straat dood neervielen en van ziekenhuizen die afgeladen vol lagen met Corona patiënten. DE PREMIER VAN NEDERLAND sprak met een ernstig gezicht het volk toe, dat velen met ‘het virus’ besmet zouden raken. Vier dagen daarna kwam ook DE KONING VAN NEDERLAND in een speciale ingelaste toespraak voor televisiekijkend Nederland, met een strenge blik in de ogen voorspellen, dat alles zou veranderen en dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn. Een maand later werd de uitdrukking ‘HET NIEUWE NORMAAL’ geïntroduceerd. Het volk werd ervan doordrongen dat we misschien wel nooit zouden terugkeren naar ‘het oude normaal’. De wereld zou er totaal anders uit gaan zien vanwege het vreselijke killervirus, dat een enorme slachting zou veroorzaken onder de wereldbevolking en tot in lengte van dage om zich heen zou blijven grijpen. Slechts één enkel lichtpunt werd de bevolking in het vooruitzicht gesteld: een vaccin. Zodra een goed werkend VACCIN tegen het virus was ontwikkeld en voldoende mensen daarmee zouden zijn ingeënt, zou er een gehele of gedeeltelijke terugkeer mogelijk zijn naar ‘het oude normaal’.

Sindsdien is voor de oplettende Nederlander veel bekend geworden over Covid-19. Niet of het uit een Chinees laboratorium is ONTSNAPT of GESMOKKELD of door AMERIKAANSE SPORTLIEDEN is overgedragen of op een markt met VLEERMUIZEN is gemuteerd. Over de herkomst van het virus is nog steeds veel onduidelijkheid. Veel duidelijker is echter de graad van besmettelijkheid geworden. Hoewel er, naar verluidt, oudjes zijn die behoorlijk ziek lijken te worden van het virus, is de feitelijke IFR intussen niet hoger dat 0,23%, dat is 15 keer zo laag dan de waarde die aanvankelijk door Tedros van de WHO was aangegeven. Deze IFR is vergelijkbaar met die van een gewone griep. Verder is er voor de oudjes die zich in de gevarenzone bevinden (70 jaar en ouder) een medicijn beschikbaar dat, mits in een vroeg stadium toegediend in combinatie met Zink, zeer effectief is. Een huisarts in Breda, een zekere Rob Elens, was hierachter gekomen en had inmiddels acht van zijn tien Covid-19 patiënten in rap tempo zien herstellen. Tot nog toe werd dit medicijn, genaamd Hydroxychloroquine, met name gebruikt voor Malaria en voor Reuma.

Verder bestaan er verschillende theorieën over wat nu precies een virus is en hoe dit kan worden overgedragen. De term ‘virus’ stamt uit een oude en WAARSCHIJNLIJK ACHTERHAALDE THEORIE van honderd jaar terug. In de nasleep van de ‘Spaanse griep’, die de Europese bevolking teisterde tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918) werd bij EXPERIMENT getracht om gezonde mensen te infecteren met de ziekte van de Spaanse griep. Maar wat men ook probeerde: hoesten en kuchen in het gezicht, lange tijd op zeer korte afstand van elkaar verblijven, speeksel en snot van de zieke innemen, het lukte op geen enkele manier de gezonde mensen met de ziekte aan te steken. Het zogenaamde ‘virus’ bleek niet overdraagbaar. Ook dat de tweede golf van de Spaanse griep MIN OF MEER TEGELIJKTERTIJD in verschillende delen van de wereld uitbrak, klopte niet met de virale overdraagbaarheid. Omdat mensen alleen per boot en nog niet per vliegtuig reisden, zou de ziekte zich lang niet zo snel over de aarde hebben kunnen verspreiden.

Het bestaan van virussen die organismen van buitenaf infecteren, is nog nooit aangetoond. Een theorie die veel beter klopt met de feiten is die van ‘EXOSOMEN’. Dat zijn stukjes genetisch materiaal, RNA, gehuld in plasma, dus met het uiterlijk van virussen, die worden afgescheiden door cellen wanneer deze vanuit hun omgeving worden bestookt met lichaamsvreemde invloeden, zoals verkeerde voeding, gif of straling. Met name dat laatste, straling, is een zeer goede verklaring voor de uitbraak van de Spaanse griep gedurende de eerste Eerste Wereldoorlog. In die oorlog werd namelijk voor het eerst wereldwijd en op grote schaal in de communicatie gebruik gemaakt van radiogolven. Bovendien startten de uitbraken in de militaire legerkampen. Soldaten van beide kanten van het conflict werden met de vaccins van de nieuwe farmaceutische bedrijven van JOHN D. ROCKEFELLER ingespoten.

De virustheorie is achterhaald. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. Alles wat via de luchtweg via onze mond en neus de ruimte in wordt geslingerd, zijn stukjes zeer persoonlijk RNA. Dat kan bij geen enkel ander mens iets teweeg brengen. De anderhalve meter, de mondkapjes en de vaccinaties zijn daarom de grootst mogelijke onzin. De regering en de media moeten ophouden het publiek nog langer de stuipen op het lijf te jagen met achterhaalde theorie. Er moet een grootschalig onderzoek komen naar het Covid-19 regeringsbeleid en de bevolking dient zo snel mogelijk terug te keren naar het oude normaal.

Heden

Door Hem zijn alle dingen

Verdraaid

Ja of nee?

Corona Debacle

Naderende komst