Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

angst

Zie toe dat niemand u misleidt


Sinds het begin van de twintigste eeuw leven grote delen van de mensheid in een voortdurende staat van angst. Crises zijn sindsdien wereldwijd of beslaan ten minste meerdere continenten. Wereldoorlog 1 - Russische revolutie - Grote depressie - Wereldoorlog 2 - Koude oorlog - Opwarming van de aarde - Terrorisme - Covid. Het bestaaan van centrale of internationale organen als de BIS en de VN en een woud aan toezichthouders maakt daarbij niets uit. Wel stuwen alle oorzaken van angst de wereld voortdurend in één en dezelfde richting: een Eénwereldregering, zonder enige soevereiniteit voor nationale staten. Zou er soms sprake zijn van een programma?


Angst is sinds het begin van de twintigste eeuw een instrument waarmee een kleine toplaag de rest van de wereld manipuleert. De start van zowel WERELDOORLOG I als WERELDOORLOG II werd ingegeven door een met STAATSPROPAGANDA zwaar GEMANIPULEERD VIJANDBEELD. De inmenging van de VS van Amerika in WOI en WOII in weerwil van uitdrukkelijke beloften van Woodrow Wilson en Frederick D. Roosevelt, kwam tot stand door angst onder de bevolking middels in twee uitgelokte drama’s met de beoogde vijanden, Duitsland en Japan, te weten de ondergang van de LUSITANIA(WOI) en PEARL HARBOUR (WOII). De afsluiter van de WOII, het bombardement op Hiroshima en Nagasaki werd de nieuwe terreur van de koude oorlog: angst voor de kernbom.

Vreemd genoeg is er sinds 1945 nooit één atoombom per ongeluk afgegaan - ondanks de enorme proliferatie en miscommunicatie in de wereld. Volgens diverse bronnen zijn Hiroshima en Nagasaki bestookt met een tapijtbombardement, net als Tokyo en Dresden. De beelden van de atomaire explosies zijn in scene gezet. Bovendien is er nu vreemd genoeg geen greintje aandacht bij politici voor het ‘enorme’ gevaar van atoomwapens, die - als we de officiële berichtgeving mogen geloven - in vernietigingskracht een veelvoud zijn van wat ze waren in 1945. Sinds dit jaar wordt de doomsday clock niet meer gemeten naar de nucleaire dreiging maar naar iets geheel nieuws, de zogenaamde Corona-dreiging. (100 seconden). Dat de sfeer tussen de VS en Rusland tot op het vriespunt is gedaald en dat de VS zich in augustus 2019 heeft teruggetrokken uit de 'Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty' maakt daarbij kennelijk niets uit. Alle aandacht gaat uit naar een onbetekenend virus waar in Nederland in een halfjaar tijd ca 6.000 mensen mee en ca 70 mensen aan zijn overleden. Kennelijk is de massa immuun geworden voor de angst voor de bom. Maar dan zouden de autoriteiten toch beter moeten weten? Zij moeten dan toch wereldwijd aan de alarmklok hangen? Of weten ze soms dat kernwapens nep zijn?

Het heeft er veel van weg dat we wereldwijd te maken hebben met het voortdurende zaaien van angst. Met de slijtage van de angst voor de bom en de daarmee samenhangende ontspanning van de koude oorlog moest een nieuwe angst worden gecreëerd: Terrorisme. De gebeurtenissen van 9-11 waren daarvoor een belangrijke trigger, hoewel ze de gehele jaren '90 bezig zijn geweest (eerdere aanslag op WTC in 1993 en Oklahoma City Bombing 1995). Na het uitroeien van ISIS (gesteund door de VS en Saoedi Arabië onder Obama en Clinton en daarna bestreden onder TRUMP en door Rusland) doofde de angst voor terrorisme en was een nieuwe angst nodig, een angst die niet van buiten kwam maar van binnen - zelfs je naaste medemens werd een gevaar: een virus.

De angst voor een virus is lange tijd in de maak geweest. In 2003 werd wereldwijd gewaarschuwd voor het SARS-VIRUS. In 2005 bereikte de VOGELGRIEP Europa en daarmee de headlines van de berichtgeving. In 2008 deed zich een misser voor in de vorm van de MEXICAANSE GRIEP. Voor honderden miljoenen werden vaccins aangeschaft maar het bleek een mild virus en de media-aandacht verslapte. Het leeuwendeel van de vaccins moesten worden vernietigd. Eind 2019 waren voldoende agenten gesitueerd op sleutelposities en kon de angstoorlog openlijk worden ingezet - een biologische annex politieke en media - oorlogsvoering waarbij de instanties die zijn opgezet om het volk te dienen en te beschermen (politiek, rechtsspraak en media) worden ingezet om het volk te bestoken met desinformatie en ongrondwettelijke regelgeving.

Het onderdrukken van de eigen bevolking door het volk te misleiden met angst is niet nieuw. Er is niets nieuws onder de zon. Kijken we naar de tijd van de koningen van Israël, dan horen we de profeet Jesaja zeggen: 'De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de war.'

Ook nu blijkt uit het gedrag van de machthebbers zelf dat ze weten dat de angst ongegrond is. Voor henzelf lijken de maatregelen niet te bestaan. Niet het virus maar de angst voor het virus is het grote gevaar. Als het volk hieraan wereldwijd toe blijft geven, kan de matrix worden dichtgeklonken en komen we griezelig dichtbij het bijbels toekomstpanorama van Openbaring. Volgens ingewijden bevat het vaccin, dat het grote publiek moet redden uit de klauwen van het virus en de maatregelen, nanotechnologie, waarmee de mens kan worden gekoppeld aan een digitaal wereldwijd betalingssysteem. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met een geïmplanteerde chip om onderdeel uit te maken van het ‘internet of things’. Het wachten is op de finale wereldleider, die alle systemen in werking laat treden.

Nog één zaak moet het wereldwijde publiek angst gaan, inboezemen. Het is iets dat, net als de angst voor een virus, al vele jaren in de maak is, zeker al vanaf WOII. Het is de angst voor buitenaardse wezens. Die angst zal op de mens worden losgelaten zodra MILJOENEN CHRISTENEN VAN DE AARDE VERDWENEN zijn en Jezus zijn belofte van JOHANNES 14:1-3 heeft ingelost:

'Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer ik ben heengegaan en u plaats bereid, dan zal ik terug komen en zal u tot mij nemen opdat ook u zult zijn waar ik ben.'

heden

Door Hem zijn alle dingen

Covid-19

Verdraaid

Ja of nee?

Corona Debacle

Naderende komst