Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

als god

‘Als God mensen, die niet in Jezus geloofd hebben maar wel geprobeerd hebben goed te leven, naar de hel verwijst, dan hoef ik die God niet.’

Mogelijk accepteer je niet dat God van mensen eist dat ze geloven in zijn Zoon, Jezus Christus. Je begrijpt niet waarom God mensen alleen kan behouden op grond van geloof in de naam van Jezus. En omdat je dat niet begrijpt, ga je er niet mee akkoord. Maar is dat terecht?


Nu gaat het er hier niet om te laten zien waarom God het zo belangrijk vindt dat mensen in zijn Zoon geloven en Hem in hun leven toelaten. We beperken ons hier tot de vaststelling dat God dit INDERDAAD EIST en dat ieder die in Hem gelooft behouden wordt en dat ieder die niet in Hem gelooft verloren gaat, vanwege werken die tekort schieten. In Openbaring 20 zien we alle doden, die nog niet eerder waren opgewekt uit de dood, voor de grote witte troon van God staan. Vervolgens LEZEN WE:

‘En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken…. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.’

Als je graag op grond van werken geoordeeld wil worden en je laat het erop aankomen, dan zul je inderdaad op basis daarvan geoordeeld worden. In ‘de boeken’ worden alle werken van alle mensen nauwkeurig bijgehouden, ook die van jou. Daar vallen alle aardse inlichtingendiensten bij in het niet. En als je persoonlijke mentaliteit voor jou de basis is van je behoudenis, dan zul je er voor de grote witte troon achter komen dat je levensinstelling tekort schoot. Alle mensen ‘KOMEN TEKORT AAN DE HEERLIJKHEID VAN GOD’. Daarom worden degenen die niet in het boek van het leven staan geschreven veroordeeld tot de poel van vuur. Ieders werken schieten tekort. Op de onontkoombaarheid van de poel van vuur gaan we ELDERS in.

Er is, behalve ‘de boeken’, met informatie over mensenlevens, nog een ander boek, het boek van het leven. Daarin staan echter alleen de namen van hen die geloofd hebben in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Als je niet in Jezus hebt geloofd en Hem je leven lang de rug hebt toegekeerd, staat jouw naam daar niet tussen. Dat dit het oordeel beïnvloedt, vindt je onrechtvaardig van God. Voor de grote witte troon zul je het niet in je hoofd halen met God in discussie te gaan over de manier waarop Hij je oordeelt. Maar zolang het nog niet zover is, kun je een keuze voor Jezus nog een tijd voor je uitschuiven of voorgoed afwijzen.

De gedachte is: ‘God mag mij niet op die manier oordelen. Dat is niet rechtvaardig. Met zo’n God wil ik niets te maken hebben.’

Maar wie bepaalt eigenlijk de regels van het heelal, God de Schepper? Of de mens, het schepsel, jij? Is het God die aan jouw eisen moet voldoen of moet jij aan Gods eisen voldoen? Accepteer jij God niet maar moet God jou wel accepteren? Sta jij boven God of staat God boven jou? Je wilt beoordeeld worden op basis van je persoonlijke mentaliteit? Als jouw levenshouding is dat God aan jouw eisen moet voldoen, dan wordt dat op zich al een groot probleem, straks voor de grote witte troon. Je denkt: ‘Als God zo is, dan…’ De grond van alle zonde is hoogmoed, aan God gelijk willen zijn. Zijn als God. Het is nog erger: je denkt: ‘Als God zo is, dan…’ In wezen wil je zelfs boven God uitstijgen en bepalen hoe Hij zou moeten oordelen…?

Veel mensen leven met het idee van een God, die ze zelf hebben bedacht. Het is een God naar hun eigen beeld en hun eigen gelijkenis. Maar de waarheid is precies andersom.

EN GOD ZEIDE: LAAT ONS MENSEN MAKEN NAAR ONS BEELD EN ALS ONZE GELIJKENIS.’

Geen mens is in staat dat beeld en die gelijkenis getrouw weer te geven. Alleen Jezus Christus. Door voor je te sterven aan het kruis wilde Hij je deel geven aan zijn volmaaktheid. Dat is de reden waarom je Hem moet aannemen. God heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat Hij je zou moeten oordelen.

DAAROM, ALS IEMAND IN CHRISTUS IS, IS HIJ EEN NIEUWE SCHEPPING: HET OUDE IS VOORBIJGEGAAN, ZIE, ALLES IS NIEUW GEWORDEN.’

jij

Keer tot Mij terug, want Ik heb je verlost