Hij komt met de wolken

en alle ogen zullen Hem zien

1H. Verfilming

De opname van de gemeente (Grieks: Harpazo; Latijn: Rapturo), zoals beschreven in 1 Thessalonisenzen 4:13-18, is een unieke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis. Zoiets heeft zich nooit eerder voorgedaan en zal zich daarna ook nooit weer voordoen. Zoiets is niet te filmen. Toch zijn er vanaf de jaren '70 meerdere films gemaakt over het thema van de Opname. Hoe verwerken deze films de bijbelse gegevens?


Het is een unieke gebeurtenis die zich nooit eerder heeft voorgedaan. Daarom is het niet verwonderlijk dat de films over de Opname de plank behoorlijk mis slaan waar het gaat om de gebeurtenis zelf. Wel kunnen deze films een redelijke weergave zijn van mogelijke reacties van degenen die achterblijven.

In totaal zijn in het kader van deze website 12 langere films gevonden die de 'opname van de gemeente' als onderwerp hebben. Daarnaast zijn op internet minstens 18 kortere video's te vinden. In de links onderaan kunnen deze films en video's een voor een worden aangeklikt en bekeken.

Onderstaande tabel geeft weer in hoeverre de gevonden films een correcte weergave zijn van de geopenbaarde waarheid in 1 Thessalonisenzen 4:13-18. Daarbij is gekeken naar drie verschillende criteria: 'hemelgeluiden', 'dodenopstanding', 'verandering', 'opstijgen' en 'verdwijnen'.

'Hemelgeluiden' slaat op het bevelend roepen, de stem van de aartsengel en het geluid van de bazuin.

'Dodenopstanding' slaat op de opstanding van allen die 'in Christus ontslapen' zijn.

'Verandering' slaat op de verandering van de lichamen van de levende christenen in een oogwenk (1 Korinthiërs 15:51, 52).

'Opstijgen' slaat op het 'samen met de opgestane christenen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht'.

'Verdwijnen' slaat op de weergave door films, waarbij al het bovenstaande in één oogwenk gebeurt, wat erop neerkomt dat christenen plotseling verdwenen zijn. DEZE WEERGAVE IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DE BIJBELSE GEGEVENS. De bijbel noemt alleen de 'verandering van het lichaam' als iets wat in een oogwenk plaatsvindt. Omdat de dodenopstanding betrekking heeft op dezelfde werking van Gods kracht, zal ook dat in een oogwenk plaatsvinden. Dat dodenopstanding in een oogwenk plaatsvindt, kan ook afgeleid worden uit de doeken waarin Jezus door Jozef van Arimathea werd begraven en die momenteel bekend staan als 'De Lijkwade van Turijn'. Verder ontbreekt bij vrijwel alle films HET GELUID VAN DE BAZUIN. DE STEM VAN JEZUS en DE AARTSENGEL zijn bij geen enkele film te horen.

                    Hemelgeluiden      Dodenopstanding        Verandering            Opstijgen            Verdwijnen

(1) 1972                                                                                                                                                V

(2) 1991               V

(3) 1994                                                                                                                                                V

(4) 1998                                                                                                                                                V

(5) 1998                                                                                                                                                V

(6) 1999                                                                                                                                                V

(7) 2000                                                                                                                                                V

(8) 2013                                                                                                                                                V

(9) 2013                                                                                        V                        V

(10) 2014                                                                                                                                              V

(11) 2016                                                                                                                                              V

(12) 2017                                                                                                                                              V


Uit deze tabel blijkt dat de weergave van de 'Opname van de gemeente' niet overeenkomstig de bijbelse gegevens is verfilmd. Vrijwel alle films laten een plotselinge verdwijning zien, zonder hemelgeluiden, zonder verandering van het lichaam, zonder dodenopstanding en zonder opstijging. Ook zijn recensies van deze films niet bijster goed. Het zijn in het algmeen B-films, gemaakt door onbekende producenten met zeer beperkte budgetten. De enige film met een bekende filmster was nr. 10 van 2014 met Nicholas Cage en daarvan waren DE RECENSIES SLECHT. Het lijkt erop dat Hollywood niet erg geïnteresseerd is in de verfilming van de rapture, hoewel het een gebeurtenis is, die alle science fiction tart. Hollywood heeft wel een groot scala aan zeer dure producties gemaakt van contacten met buitenaards leven, van UFO's en van buitenaardse invasies. Daar zijn er BIJNA 600 VAN GEMAAKT met VAAK ZEER GROTE BUDGETTEN.

Hieronder staan de links naar bovenstaande films, de bovenste betreft een trailer, de volledige film of beide, de onderste bevat achtergrondinformatie.

(1)

AS A THIEF IN THE NIGHT (1972) – OPNAME VANAF MINUUT 0:29 – VERDWIJNING

HTTPS://WWW.CHRISTELIJKEVIDEOTHEEK.NL/PRODUCT/A0601-ALS-EEN-DIEF-IN-DE-NACHT/

(2)

THE RAPTURE (1991) – OPNAME VANAF MINUUT 1:00 – BAZUIN

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/THE_RAPTURE_(1991_FILM)

(3)

LEFT BEHIND, EERDERE VERSIE (1994) – 0:00 VERDWIJNING

HTTPS://WWW.IMDB.COM/TITLE/TT2292822/

(4)

VANISHED (1998) – OPNAME VANAF MINUUT 1:00 – VERDWIJNING

HTTPS://WWW.MOVIEMETER.NL/FILM/45719

(5)

APOCALYPSE: CAUGHT IN THE EYE OF THE STORM (1998) – 21:30 – VERDWIJNING

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/APOCALYPSE_(FILM_SERIES)

(6)

APOCALYPSE II: REVELATION (1999) – 3:50 - VERDWIJNING

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/APOCALYPSE_(FILM_SERIES)

(7)

LEFT BEHIND (2000) – VERDWIJNINGEN VANAF HET BEGIN

VOLLEDIGE FILM

HTTPS://WWW.MOVIEMETER.NL/FILM/13508/INFO/0

(8)

THE FINAL RAPTURE (2013) –VERDWIJNING

HTTPS://WWW.CHRISTIANCINEMA.COM/DIGITAL/MOVIE/FINAL-THE-RAPTURE

(9)

REVELATION.ROAD PART 1.THE.BEGINNING.OF.THE.END .(2013) – 1:10:00 – VERANDERING, OPSTIJGEN

HTTPS://WWW.MOVIEMETER.NL/FILM/90335

(10)

LEFT BEHIND (2014) – 0:30 – VERDWIJNING

HTTPS://WWW.MOVIEMETER.NL/FILM/95216

(11)

LEFT BEHIND (2016) – 0:20 – VERDWIJNING

HTTPS://WWW.THE-NUMBERS.COM/MOVIE/VANISHED-LEFT-BEHIND-NEXT-GENERATION#TAB=SUMMARY

(12)

SUNDAY MORNING RAPTURE (2017) – 1:00 – VERDWIJNING

HTTPS://WWW.IMDB.COM/TITLE/TT2852070/


Naast deze 12 officiële films zijn er ook nog 18 korte films gevonden, gemaakt door kerken, kringen of amateurfilmers. Ook daarvan is bovenstaande tabel gemaakt op basis van de criteria die in de bijbel van de Opname van de gemeente worden gegeven. Hieronder volgt deze tabel.

                    Hemelgeluiden      Dodenopstanding        Verandering            Opstijgen            Verdwijnen

(1) 1941                                                V                                                                                           V

(2) 2009                                                                                                                                              V

(3) 2011                                                V                                                                                            V

(4) 2011                                                                                                                                              V

(5) divers                                                                                                                                              V

(6) 2011                                                                                   V                              V

(7) 2012                                                                                                                                              V

(8) 2013                                                                                                                                              V

(9) 2013                                                                                                                                              V

(10) 2014                                                                                                                                            V

(11) 2015                                                                                                                                            V

(12) 2015            V                                                                                                                              V

(13) 2015            V                                                                    V                            V

(14) 2016                                                                                                                                             V

(15) 2016            V                                                                                                                               V

(16) 2016            V                                                                                                                               V

(17) 2017                                                                                                                                             V

(18) 2019                                                                                                                                             V


Ook de korte films van amateurfilmmakers laten overwegend plotselinge verdwijningen zien, zonder bazuingeschal, de stem van de aartsengel, de verandering van het lichaam en het opstijgen, de heer tegemoet in de lucht. De zeer korte film onder nr. 13 van 2015 voldoet nog aan de meeste kenmerken. Hieronder volgen tot slot de links naar de 18 korte amateurfilms van de Opname.

(1)

THE RAPTURE (1941) – 2:50 VERDWIJNING; 3:30 DODENOPSTANDING

(2)

GRACE BIBLE COLLEGE RAPTURE (2009) – VERDWIJNINGEN

(3)

THE RAPTURE (2011) – 19:50 DODENOPSTANDING; 13:00, 14:30, 15:00, 16:30 VERDWIJNING

(4)

JESUS RETURNS MOVIE BY RAPTURE: ARE YOU READY? (2011) – VERDWIJNING

(5)

RAPTURE MOVIE CLIPS - DIVERS – 0:00, 1:10, 1:20, 1:30, ENZ. DIVERSE VERDWIJNINGEN

(6)

THE RAPTURE OF THE SAINTS 2011 – 0:15, 0:30 – VERANDERING EN OPSTIJGEN

(7)

RAPTURE - SHORT FILM (2012) – 7:30 DONDERSLAG, VERDWIJNING

(8)

RAPTURE 2013 – 3:00, VERDWIJNINGEN

(9)

RAPTURE (SHORT FILM) 2013 – 14:30 EMP, STROOMUITVAL, 16:45, 20:00 VERDWIJNINGEN

(10)

RAPTURE OF THE CHURCH (2014) – VERDWIJNINGEN 5:00, 5:40, 6:30, 7:20, 7:50

(11)

GONE, RAPTURE OF THE CHURCH, TEASER, 2015 – 2:45, 4:15, VERDWIJNING

(12)

RAPTURE OF THE CHURCH (2015) – 5:20 BAZUIN, LICHT, VERDWIJNING

(13)

RAPTURE - ONE MINUTE SHORT FILM (2015) – BAZUIN, VERANDERING, OPSTIJGEN – ZEER SNEL

(14)

LEFT BEHIND (SHORT FILM) 2016 – 12:20, 12:50, 16:00, VERDWIJNING

(15)

RAPTURE - ARE YOU READY? (2016) – 11:00, 12:00 BAZUIN, BLIKSEM EN VERDWIJNINGEN

(16)

RAPTURE – SHORTFILM SHAMMA DIGITAL MEDIA (2016) – 2:20 BAZUIN, VERDWIJNINGEN

(17)

THE RAPTURE (SHORT FILM) (2017) – 2:40, 4:20, 5:00 VERDWIJNINGEN

(18)

THE RAPTURE SECONDS (2019) – VERDWIJNINGEN

OPname

Ik kom weer en zal u tot mij nemen